Direcció General de Comunicació

El Govern presentarà un requeriment a l'Estat contra el decret d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats asseguradores i reasseguradores

El Govern presentarà un requeriment a l'Estat contra el decret d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats asseguradores i reasseguradores

query_builder   2 febrer 2016 15:00

event_note Nota de premsa

El Govern presentarà un requeriment a l'Estat contra el decret d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats asseguradores i reasseguradores

  • Aquest és un pas previ a la interposició d’un recurs contenciós administratiu
     
  • La Generalitat considera que l’Estat vulnera competències autonòmiques en matèria de mutualitats
El Govern ha autoritzat el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a interposar un requeriment davant del Ministeri d’Economia i Competitivitat pel Reial Decret 1060/2015 de 20 de novembre d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores. Aquest text desenvolupa reglamentàriament la Llei 20/2015, de 14 de juliol, per la qual la legislació espanyola completa la transposició de la Directiva europea “Solvència II” en l’àmbit assegurador, al qual pertanyen les mutualitats. 
 
La Generalitat considera que el decret vulnera les competències que l’Executiu té atribuïdes en matèria d’ordenació de les assegurances privades, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei orgànica de rang superior). Entre altres aspectes, per exemple, afecta la supervisió dels processos de fusions o escissions entre mutualitats de previsió social, que actualment duu a terme la Generalitat a través de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
 
Amb aquest requeriment, pas previ a la interposició d’un recurs contenciós administratiu, el Govern català demana que l’Estat derogui o declari nul·la la lletra ‘b’ de la disposició final novena de l’esmentat Reial Decret Llei, perquè considera, a més, que hi ha una contradicció amb la Llei 20/2015, en concret amb els articles 65 i 89 a 93, ambdós inclosos. El reglament –norma de rang inferior a una llei- atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria mercantil, la qual cosa no es veu reflectida a la Llei que desenvolupa.
`