Direcció General de Comunicació

Altres acords del Govern

Altres acords del Govern

query_builder   9 febrer 2016 14:54

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

Desplegament normatiu del sistema sanitari català
 
El Govern treballa en l’elaboració d'una llei catalana de contractació de serveis sanitaris i socials d'atenció a les persones. Des de fa uns mesos s’estan elaborant les bases d’un avantprojecte de text normatiu que transposi la Directiva europea 2014/24/CE de serveis, en allò que correspon a la contractació de serveis sanitaris del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).
 
Fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei reguladora de l’ordenació de les prestacions sanitàries del SISCAT, es mantindran vigents els actuals convenis, contractes i autoritzacions formalitzats per a la gestió dels serveis sanitaris d’atenció primària, sociosanitaris i de salut mental, inclosos els d’atenció a les drogodependències, d’utilització pública d’àmbit comunitari. Per això, el Govern ha aprovat el decret de pròrroga del termini que estableix la disposició addicional segona del Decret 196/2010 de 14 de desembre del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.
`