Direcció General de Comunicació

El Govern sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries previ a la interposició d'un conflicte de competències en relació amb els crèdits de carboni

El Govern sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries previ a la interposició d'un conflicte de competències en relació amb els crèdits de carboni

query_builder   9 febrer 2016 14:54

event_note Nota de premsa

El Govern sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries previ a la interposició d'un conflicte de competències en relació amb els crèdits de carboni


 
·         La Generalitat considera que el Pla PIMA Empresa no respecta les funcions executives de les comunitats autònomes en matèria de medi ambient ja que l’Estat es reserva la gestió directa del Fons de Carboni per a l’adquisició de crèdits de carboni
 
El Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen previ a la interposició d’un conflicte de competències en relació a l’adquisició de  crèdits de carboni a càrrec del Fons de Carboni, dins del Pla d’Impuls al Medi Ambient en el sector de l’empresa, l’anomenat PIMA Empresa, per a la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle.
 
Segons el Govern, en la regulació establerta per a l’aplicació del sistema d’ajudes en relació amb el pla PIMA Empresa d’impuls al medi ambient en el sector empresarial no es respecta l’ordre competencial vigent en matèria de medi ambient, ja que l’Estat estableix un sistema de gestió directa centralitzada en el qual es reserva l’exercici de totes les funcions executives. Amb això evita la distribució territorialitzada dels fons, pressupostats en 5 milions d’euros, entre les comunitats autònomes.
 
El Govern considera que en la regulació establerta en el RD 1007/2015, pel qual es regula l’adquisició dels Fons de Carboni per a una Economia Sostenible es margina novament les comunitats autònomes de les funcions executives que els correspon en matèria de medi ambient.
 
El Govern ja va interposar recurs d’inconstitucionalitat l’any 2012 contra alguns dels preceptes que regulen el procediment general del Fons de Carboni, per entendre que no es respectaven les competències de la Generalitat al reservar a instàncies estatals la realització de funcions executives.
`