Direcció General de Comunicació

contractacio

El Govern aprova un decret llei en matèria de contractació pública per fomentar una contractació més àgil, sostenible i socialment responsable

query_builder   31 maig 2016 14:33

event_note Nota de premsa

El Govern aprova un decret llei en matèria de contractació pública per fomentar una contractació més àgil, sostenible i socialment responsable

·         El decret llei regula diferents qüestions de contractació pública afectades per l’aplicació directa de la normativa europea
 
·         La nova regulació permetrà evitar una situació d’inseguretat jurídica provocada per la manca de transposició de la legislació europea per part de l’Estat espanyol
 
·         Amb aquesta iniciativa l’Executiu continua impulsant mesures per incrementar la transparència, la simplificació i l’eficiència en els procediments de contractació

El Consell Executiu ha aprovat aquest matí un decret llei pel qual s’estableixen mesures urgents per donar resposta a la necessitat de regular, amb rang de llei, qüestions afectades per l’aplicació directa de dues directives europees (Directiva 2014/23/UE i Directiva 2014/24/UE) en matèria de contractació pública i de serveis socials no transposades per l’Estat espanyol. Amb aquest nou marc legal, el Govern de la Generalitat de Catalunya continua impulsant mesures per incrementar la transparència, la simplificació i l’eficiència en els procediments de contractació i serveis socials que tramitin els poders adjudicadors de la Generalitat i dels ens locals.
 
Aquest decret llei dóna resposta a la necessitat d’evitar que l’aplicació directa de la legislació europea generi inseguretat jurídica o dubtes d’interpretació, i estableix mesures eficients i especials en diferents àmbits.
 
Entre les mesures que es proposen destaca la divisió obligatòria del contracte en lots per facilitar la contractació a les PIME i a les entitats del tercer sector. A més, preveu també regular el cicle de vida dels béns i dels serveis, de manera que el cost dels productes que contracta l’Administració inclogui, per exemple, el cost de fabricació, del transport i de l’emmagatzematge fins al seu reciclatge. D’altra banda, el decret també proposa mesures de gestió eficient en la tramitació dels procediments oberts i dels procediments negociats. Sobre aquests darrers, la normativa europea adaptada preveu suprimir-ne el negociat sense publicitat per raó de quantia i regular-lo a través d’un procediment amb publicitat, de tramitació més senzilla i ràpida, que ha de ser resolt en només un mes per part de l’Administració.
 
Així mateix, per tal de garantir la continuïtat en la prestació de determinats serveis socials que afecten persones vulnerables i amb risc d’exclusió social, i per tal de garantir els principis d’atenció personalitzada i integral, s’introdueixen nous sistemes de contractació per a la prestació de serveis socials com a figures alternatives a les fórmules ja existents, com és el cas de la concertació social i de la gestió delegada per a la prestació d’aquests serveis.
 
Aplicació directa de la legislació europea
 
Les directives europees sobre contractació pública configuren un conjunt d’objectius que tenen un gran interès des de la perspectiva econòmica i social i que requereixen la seva adaptació a les legislacions espanyola i catalana.
 
Atès que va finalitzar el termini per transposar les esmentades directives al marc legal de l’Estat sense que aquest ho hagi executat, i d’acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, aquestes directives passen a tenir efecte directe. 
 
L’aplicació directa de determinats preceptes de les directives comporta una modificació de la legislació bàsica amb una important repercussió, tant en l’activitat contractual de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, com en la relació amb les entitats locals de Catalunya.