Direcció General de Comunicació

FUE

El Govern analitza l'informe de seguiment del Pla per a la Implantació de la Finestreta Única Empresarial, que ha augmentat el seu catàleg de tràmits en un 250%

query_builder   7 juny 2016 15:42

event_note Nota de premsa

El Govern analitza l'informe de seguiment del Pla per a la Implantació de la Finestreta Única Empresarial, que ha augmentat el seu catàleg de tràmits en un 250%

  • Els indicadors mostren una evolució positiva tant pel que fa a tràmits que ja es poden iniciar i finalitzar a través de la finestreta, les subvencions o ajuts que es poden demanar o els municipis adherits 
 
  • Iniciat al 2011, el Pla per a la Implantació de la FUE es va concebre per reduir les càrregues administratives a les empreses i crear un únic punt de relació entre Administració i empreses, professionals i intermediaris
El Govern ha analitzat avui l’informe de seguiment del Pla per a la Implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE) 2015-2017, un informe que reflecteix una evolució positiva, tant pel que fa a la incorporació de tràmits que es poden iniciar i finalitzar a través de la finestreta, les línies d’ajuts o subvencions que les empreses i persones emprenedores hi poden sol·licitar directament o el nombre de municipis que s’han adherit a aquesta iniciativa de simplificació administrativa.   
 
Aprofundir en el canvi de model de la relació entre les empreses i l’Administració
 
Una de les eines per consolidar aquest canvi de model que va impulsar l’anterior Pla FUE (2011-2014) va ser la millora de la regulació i la simplificació administrativa. Això es va concretar amb l’aprovació l’any passat de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 
A partir de l’aprovació d’aquesta nova norma les empreses que porten a terme activitats que no tenen impacte en el medi ambient o en la seguretat i la salut de les persones poden iniciar la seva activitat de forma més ràpida, àgil i de forma estàndard arreu del territori. Addicionalment, s’està avançant en el procés d’identificació i revisió de normes que afecten l’activitat econòmica per tal de reduir encara més les càrregues sobre les empreses.
 
Consolidar i incrementar el catàleg de tràmits de la FUE, i implantar la eina al món local
 
Des de la posada en marxa del primer Pla per a la Implementació de la FUE, el seu catàleg de tràmits ha experimentat un creixement de gairebé un 250%, ja que ha passat de 145 tràmits l’any 2011 a 506 el primer trimestre del 2016. Anant al detall, un 62% dels tràmits que assumeix la FUE es poden iniciar en aquesta instància i un 28% també es poden finalitzar de forma immediata en la mateixa Finestreta Única.  Així mateix, tots els tràmits del catàleg estan disponibles a Canal Empresa (canalempresaweb.gencat.cat), el portal de serveis i tràmits per a les empreses, i en el 34% es pot realitzar la gestió íntegrament pel canal electrònic.
 
En paral·lel, la FUE continua amb el procés d’incorporació de subvencions i ajuts al seu catàleg de tràmits, quelcom molt important tenint en compte l’interès que desperten en els emprenedors en tant que són eines bàsiques per reforçar el finançament de les seves iniciatives. Així, el 2014 se’n van incorporar 25 línies, i es van arribar a gestionar 4.342 expedients de sol·licitud d’ajut, mentre que l’any passat ja van ser 44 les línies incorporades, amb 5.659 expedients gestionats. El primer trimestre de 2016 s’ha saldat amb 8 línies d’ajut o subvenció més en el catàleg. 
 
Pel que fa a la implantació de la FUE al món local, l’aplicació de la nova llei de simplificació administrativa ha suposat un increment substancial de municipis adherits a la FUE. Així, en data 26 de maig de 2016 un total de 817 municipis de tot Catalunya ja s’han adherit a la Finestreta Única i 13 més estan en vies de fer-ho. D’aquesta manera, els emprenedors que volen iniciar una activitat comercial o de serveis des de Canal Empresa, podran fer totes les gestions que necessiten per fer-ho possible, amb independència de l’administració responsable. Els 91 municipis que resten són els que tenen més població i disposen de solucions pròpies de tramitació.
 
Donar a conèixer el model de relació entre empreses i Administració
 
Amb l’objectiu que la Finestreta Única Empresarial sigui un recurs conegut i aprofitat tant per les administracions com per les mateixes empreses i persones emprenedores, l’informe de seguiment preveu continuar insistint en les tasques de difusió de l’eina mitjançant articles en mitjans de comunicació tradicionals, xarxes socials, jornades presencials per a personal de les administracions.