Direcció General de Comunicació

regadiu

El Govern aprova el darrer tram del regadiu Algerri-Balaguer i culmina una obra que posa en reg gairebé 8.000 hectàrees

query_builder   7 juny 2016 00:42

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el darrer tram del regadiu Algerri-Balaguer i culmina una obra que posa en reg gairebé 8.000 hectàrees

·         També ha aprovat una nova fase de les obres de la concentració parcel•lària del terme municipal de Balaguer que inclouen actuacions en la xarxa de camins i la xarxa de drenatges
 
·         El conjunt d’actuacions suposaran una inversió de 7,7 M€
El Govern ha aprovat el darrer tram de l’obra del regadiu Algerri-Balaguer. Aquest sector de reg, de 792 hectàrees, que pertany al terme municipal de Balaguer, és l’últim dels tres sectors en què s’ha dividit les actuacions d’aquesta obra, que posa en reg gairebé 8.000 hectàrees.
 
La posada en reg d’aquest sector comportarà la instal·lació de més de 29 quilòmetres de canonades de reg de diferents diàmetres, així com la instal·lació de 237 preses parcel·làries i 149 hidrants, a banda d’altres instal·lacions complementàries. 
 
Paral·lelament, el Govern també ha aprovat, avui, una nova fase de les obres relacionades amb la concentració parcel·lària del terme municipal de Balaguer, les quals es van iniciar l’any 2011 i s’han anat executant en diferents fases per motius pressupostaris. Les actuacions incloses en aquesta fase tenen en compte les obres del regadiu previstes d’executar i responen a les prioritats manifestades pel territori.
 
Les obres de concentració inclouen, bàsicament, actuacions en la xarxa de camins i la xarxa de drenatges. El projecte aprovat preveu actuar en més de 9 quilòmetres de camins de diferents amplades de ferm i l’execució de més de 5 quilòmetres de drenatges subterranis a la zona de reg. D’altra banda, també està previst executar mesures correctores de l’impacte ambiental, com ara la construcció d’una torre de nidificació i altres actuacions com per exemple condicionament físic del sòl, hidrosembres i plantacions, entre altres.
 
El conjunt d’actuacions, incloent tant les relacionades amb la posada en reg com les de l’obra de concentració, suposaran una inversió de 7,7 M€.
 
Els treballs de la concentració han permès una reducció molt significativa del nombre de parcel·les que inicialment aportava cada propietari al procediment, fet que ha facilitat la constitució d’explotacions agrícoles més viables, ja que s’ha pogut disposar de forma contigua les propietats dels diferents membres de les explotacions familiars, i s’ha produït així, un efecte multiplicador en el procés d’agrupament de finques. De la mateixa manera s’ha pogut integrar en les explotacions resultants les parcel·les que els propietaris han adquirit durant el procediment de reparcel·lació, així com les d’aquells propietaris que les han volgut traslladar al costat de les explotacions dels seus cultivadors.
 
Les actuacions en matèria de regadius són una aposta prioritària del Govern català, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament d'una agricultura i una ramaderia més competitives, que permetin garantir les rendes i fixar la població en el territori, així com la millora de les condicions de vida de la població beneficiada.