Direcció General de Comunicació

PUOSC

El Govern destina 25,7 milions d'euros a la línia d'ajuts per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC 2016 i 2017

query_builder   12 juliol 2016 14:42

event_note Nota de premsa

El Govern destina 25,7 milions d'euros a la línia d'ajuts per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC 2016 i 2017

·         L’Executiu manté la continuïtat de la cooperació econòmica en les inversions al món local i obre una nova convocatòria d’aquestes  subvencions perquè s’adaptin a les necessitats actuals dels ens locals
 
·         El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 12 de setembre de 2016
El Govern ha aprovat les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2016-2017, adreçada als municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades. Amb la nova convocatòria, el Govern manté la continuïtat de la cooperació econòmica en les inversions al món local, per un import de 25.735.911,68 euros.
 
Aquestes subvencions del PUOSC tenen com a principals objectius la contribució a l’impuls econòmic local, l’alliberament de despesa corrent dels ens locals, per permetre la seva destinació a altres accions que garanteixin l’estat del benestar, i el foment de la cultura del manteniment de les inversions fetes abans de l’inici de obres noves.
 
El PUOSC per als anys 2016 i 2017 es finançarà amb les aportacions de la Generalitat i les consignades en els pressupostos de les diputacions provincials que es formalitzen mitjançant la subscripció d’un conveni amb el Departament de Governació. L’aportació per part de les diputacions a aquesta nova convocatòria del pla serà d’un total de 34.264,088,32 euros.
 
Seran subvencionables les actuacions que els ens locals hagin dut a terme entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, mentre que per a les subvencions de l’anualitat 2017 ho seran les despeses realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.
 
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries, es podran atorgar d’ofici bestretes de fins al 50% de la subvenció atorgada. La part restant es tramitarà un cop els ens locals beneficiaris hagin presentat la justificació de la totalitat de les despeses de l’actuació subvencionada.
 
Aquestes subvencions es regeixen pel procediment de simple concurrència, és a dir, que s’atorgaran amb la presentació de la sol·licitud i el compliment de tots els requisits continguts en les bases.