Direcció General de Comunicació

El Govern publica l'índex de preus percebuts agraris de l'any 2015 per tal d'actualitzar les rendes dels contractes de conreu

El Govern publica l'índex de preus percebuts agraris de l'any 2015 per tal d'actualitzar les rendes dels contractes de conreu

query_builder   12 juliol 2016 15:03

event_note Nota de premsa

El Govern publica l'índex de preus percebuts agraris de l'any 2015 per tal d'actualitzar les rendes dels contractes de conreu


 
·         L’índex de preus percebuts agraris (IPPA) permet comprovar l’evolució dels nivells de preus que perceben els agricultors i ramaders per la venda de productes agraris
 
El Govern ha aprovat  l’acord pel qual es fa públic l’índex de preus percebuts agraris (IPPA) corresponent a 2015, que té com a finalitat actualitzar les rendes dels contractes de conreu.
 
La Llei de contractes de conreu estableix que la renda dels contractes s’actualitza cada any agrícola d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris que el Govern ha de publicar anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que fixin les parts.
 
L’esmentat índex de preus percebuts agraris s'obté a partir de l'estadística de preus agraris, estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya regulada per la Llei d'estadística de Catalunya; i forma part del Pla estadístic de Catalunya 2010-2014, d’acord amb el Decret que va aprovar el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2016, i d’inclusió de noves activitats estadístiques d’interès de la Generalitat de Catalunya en el Pla estadístic de Catalunya.
 
Aquest índex permet comprovar l’evolució dels nivells de preus que perceben els agricultors i ramaders per la venda de productes agraris.
 
 Índexs anuals de preus percebuts agraris. Catalunya 2015.
 
Classe d'índex
Valor anual 2014 (2005=100)
Valor anual 2015 (2005=100)
Percentatge de variació sobre 2014
Productes agrícoles
109,52
119,57
9,18
Productes ramaders
120,90
112,73
-6,76
Índex general
116,93
115,11
-1,55