Direcció General de Comunicació

Altres acords

Altres Acords del Govern

query_builder   13 setembre 2016 15:09

event_note Nota de premsa

Altres Acords del Govern


 
Dissolució de la Societat Catalana d’Inversió en Cooperatives (SICOOP) com a societat de capital risc

El Govern ha autoritzat la modificació dels estatuts de la Societat Catalana d’Inversió en Cooperatives (SICOOP), per tal de convertir-la en societat anònima ordinària, donar-la de baixa com a societat de capital risc i autoritzar el retorn d’aportacions als accionistes, com a pas previ a dissoldre la societat anònima, un cop assolit el seu objectiu, d’invertir – principalment mitjançant préstecs participatius -  i posteriorment desinvertir, en projectes de creixement de cooperatives i/o societats anònimes laborals.  
 
L’objectiu principal de SICOOP era la participació temporal en el capital d’aquestes empreses -tret de financeres o immobiliàries- que no cotitzessin en el primer mercat de borses de valors ni en mercats equivalents de la Unió Europea o de l’OCDE. D’acord amb els estatuts de la societat, la seva durada era de 10 anys, fins al 2018 i seu període d’inversió va finalitzar el juny de 2014. Actualment, s’estan retornant les desinversions o amortitzacions de les operacions als accionistes, així com les seves aportacions a SICOOP.
 
L’entitat es va constituir el desembre de 2008 fruit d’un conveni entre l’Institut Català de Finances (ICF), el grup Clade, Caixa Catalunya, Caixa Manresa, Caixa Sabadell, Crédit Coopératif i Esfin que establia les directrius bàsiques per a la creació i gestió de la societat de capital risc SICOOP. El Departament de Treball s’hi va incorporar el mateix 2008 i va assumir part del seu capital.   SICOOP  està gestionada per ICF Capital, la gestora de fons de capital risc de l’Institut Català de Finances (ICF).