Direcció General de Comunicació

Nanos

El Govern aprova el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 2017-2022 per actualitzar i revertir l'actual situació del cos de Bombers

query_builder   27 setembre 2016 15:14

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 2017-2022 per actualitzar i revertir l'actual situació del cos de Bombers

  • La inversió necessària estimada per dur a terme la globalitat del Pla és de 207.178.059,30 €
  • El Pla preveu potenciar la prestació dels serveis dels Bombers de la Generalitat i adaptar-los a les necessitats de la societat actual
  • El Pla s’estructura en 5 eixos: recursos humans; renovació i adquisició de vehicles; renovació i manteniment de materials; renovació i manteniment de vestuari, i inversió d’infraestructures
 
 
El Govern ha aprovat avui el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 2017-2022. El Pla Estratègic, impulsat pel Departament d’Interior, ha analitzat, desenvolupat i proposat les accions i valoracions econòmiques per aconseguir l’objectiu de potenciar al màxim l’operativitat del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i poder continuar prestant un servei de qualitat i una resposta altament professional al país.
 
La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) ha fet una anàlisi quantitativa i transversal, així com un estudi acurat de la situació en què es troba el cos de Bombers de la Generalitat, amb un horitzó temporal de sis anys, tot identificant i analitzant quines són les mancances actuals i aquelles previsibles a curt i mitjà termini per poder plantejar possibles solucions i planificar la seva realització. L’objectiu final és el d’actualitzar el cos de Bombers, tot potenciant-ne l’operativitat, i recuperar la inversió perduda. 
 
La valoració econòmica de la inversió necessària per dur a terme la globalitat del Pla Estratègic és de 207.178.059,30 €.
 
 
Els cinc eixos d’actuació del Pla Estratègic
El Pla Estratègic està estructurat en 5 eixos: Recursos Humans; Renovació i adquisició de vehicles; Renovació i manteniment de materials; Renovació i manteniment de vestuari, i Inversió d’infraestructures. 
 
 
 
Resum del Pla Estratègic
 
Pla de renovació i manteniment de vestuari
29.161.392,92 €
Pla de renovació i manteniment de materials
6.569.172,24 €
Pla de desplegament de Recursos Humans
15.457.531,64 €
Pla d'inversió en infraestructures
59.750.000,00 €
Pla de renovació i adquisició de vehicles
96.239.962,51 €
Total
207.178.059,31 €
 
Desplegament de Recursos Humans. El Pla Estratègic afecta tot el personal que integra la DGPEIS amb diverses vinculacions administratives. També els Bombers voluntaris que, tot i que no tenen una vinculació ni laboral ni funcionarial amb la Generalitat, intervenen directament en l’atenció de les emergències, conjuntament amb els Bombers funcionaris.
Pel que fa als recursos humans, el Pla Estratègic ha identificat les necessitats que, centrades en el Cos de Bombers, representen una mancança estructural actual de 247 efectius i una mancança futura (a causa de les jubilacions previstes) de 684 efectius, durant el període 2017-2022. D’igual manera, aquesta mancança imminent d’efectius també succeeix en d’altres àrees del Cos de Bombers, com en els comandaments –inspectors i sotsinspectors-, ja que per poder cobrir les posicions de guàrdia són necessàries 7 places d’inspectors i 18 de sotsinspectors.
Gràfic 1
.
Desplegament de renovació i adquisició de vehicles. Mitjançant una profunda avaluació, s’ha identificat un envelliment del parc mòbil i un dèficit de vehicles, i es veu necessària la renovació de 247 vehicles de propietat de més de 20 anys d’antiguitat i la incorporació de 85 vehicles nous de tipologia 4x4, principalment. Per això, es proposa la renovació dels vehicles de propietat i cedits, amb l’objectiu de tenir tota la flota de vehicles de rènting, amb el consegüent estalvi econòmic a nivell de manteniment i reparacions.
 
Cal recordar que el criteri de distribució de vehicles als diferents parcs queda definit al Pla Director del Cos de Bombers, en funció d’una sèrie de paràmetres objectius totalment acotats.
 
La renovació dels 247 vehicles, durant els següents 6 anys i tenint en compte la data de renovació que tenen marcada en el Pla director, representa la substitució d’una mitjana de 41 vehicles anuals.
 
Pla de renovació i manteniment de vestuari
Grafic 2
.
Desplegament de renovació i manteniment de material. L’anàlisi realitzada ha detectat tot aquell material imprescindible per a la realització dels serveis del cos de Bombers i proposa la renovació de tot aquell material operatiu que pugui quedar obsolet. També es preveu la incorporació dels materials necessaris per a la correcta prestació del servei i la planificació d’adquisició de tot aquell material operatiu fungible.
 
En aquest sentit, es preveu la renovació i incorporació d’Equips de Respiració Autònoma (ERA), d’equips d’excarceració, de material divers, com explosímetres, càmeres tèrmiques, mànegues, escumogen o sepiolita, entre d’altres.
 
 
Desplegament de renovació i manteniment de vestuari. En aquest àmbit, s’ha tingut en compte el fet que tant els Bombers funcionaris com els Bombers voluntaris intervenen en la resolució de les emergències de forma coordinada i, per tant, s’enfronten a la mateixa tipologia de serveis. Per aquest motiu, tant el vestuari com l’Equipament de Protecció Individual (EPI) han de ser els mateixos i complir les mateixes característiques.
 
En aquesta línia, l’estudi ha valorat el vestuari necessari per als grups especialistes (Grup de Recolzament en Actuacions Especials –GRAE-, Grup de Recolzament en Actuacions Forestals –GRAF-, o Grup d’Emergències Mèdiques –GEM), els quals necessiten un vestuari específic. També s’ha tingut en compte el col·lectiu de personal laboral de les sales de control o altre personal de suport logístic.
 
Pel que fa al vestuari, el Pla Estratègic proposa la substitució de la totalitat del vestuari operatiu que permeti garantir la seva traçabilitat, neteja i descontaminació
Grafic 3
.
Desplegament d’inversió en infraestructures. Els Bombers de la Generalitat estan distribuïts pel territori en diferents seus (parcs de bombers). Concretament, en 73 parcs de bombers funcionaris i 77 de voluntaris. La majoria d’aquests parcs tenen una antiguitat d’entre 15 i 20 anys, i per això requereixen inversions tant en infraestructures com en material. El Pla Estratègic també ha analitzat les inversions necessàries que s’han de realitzar en les instal·lacions dels parcs de bombers professionals i voluntaris, així com en altres seus centrals i regionals.
 
La planificació d’inversions s’ha proposat d’acord amb el criteri d’antiguitat dels parcs i el seu estat de conservació.
 
 
Resum d’inversions en el Pla Estratègic. La valoració econòmica de la inversió necessària per dur a terme la globalitat del Pla Estratègic és de 207.178.059,30 €, que seran distribuïts en els cinc diferents eixos de la forma següent:
 
Gràfic 4
.
`