Educació

Ensenyament, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya acorden els criteris per la programació escolar del curs vinent

L'objectiu és donar resposta a les necessitats d'escolarització per garantir el dret a l'educació de tothom, d'acord amb la situació de cada territori

query_builder   9 febrer 2017 13:22

event_note Nota de premsa

Ensenyament, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya acorden els criteris per la programació escolar del curs vinent

L'objectiu és donar resposta a les necessitats d'escolarització per garantir el dret a l'educació de tothom, d'acord amb la situació de cada territori


 • A P3, s’apostarà per la continuïtat de tots els projectes educatius
 • Com a novetat, els centres d’alta complexitat a 1r d’ESO podran acotar la ràtio a 27 alumnes i, a P3, seguirà vigent la mesura de situar la ràtio a 22

 

fp1
El Departament d’Ensenyament, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, en el marc de la Comissió Mixta que conformen, han acordat fixar els criteris generals per la programació escolar de cara al curs 2017-2018. Aquest matí el secretari de Polítiques Educatives, Antoni Llobet, el president de la comissió d’Educació de la Federació de Municipis de Catalunya, José Antonio Montero, i la presidenta de la comissió d’Ensenyament de l’Associació Catalana de Municipis, Anna Erra, han signat a la seu d’Ensenyament l’acord que estableix aquests criteris.
 
L’objectiu d’aquest acord és donar resposta a les necessitats d’escolarització per garantir el dret a l’educació de tothom, harmonitzant-lo amb els drets individuals dels alumnes i dels pares o tutors. També per garantir una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats educatives específiques de suport educatiu. Es tracta del primer cop en què s’arriba a un acord d’aquestes característiques.
 
El Departament d’Ensenyament és el responsable de determinar l’oferta de llocs escolars, ajustant-la a la situació demogràfica i a les necessitats existents en cada territori. És per aquest motiu que treballarà per cercar l’acord amb les Administracions locals, a través d’aquests criteris generals acordats per al curs vinent, en el marc de les Taules Mixtes de Planificació o bé creant reunions bilaterals entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament corresponent.
 
La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha destacat durant la signatura de l'acord que es tracta del "primer des de l'aprovació de la LEC amb les entitats municipals". En aquest sentit, ha afegit que "l'educació ens afecta a tots i arribar a un acord en programació és un pas important perquè les dues administracions han establert uns criteris generals de manera consensuada".
 
El secretari de Polítiques Educatives, Antoni Llobet, ha afirmat que "amb l'acord d'aquests criteris generals s'estableix un marc per poder treballar en cada municipi, perquè és allí on es coneix la realitat". Els objectius principals, ha remarcat Llobet, són els de "garantir la continuïtat de tots els projectes educatius,  garantir l'equilibri i l'equitat, i amb això evitar l'estigmatització de centres, i facilitar la informació necessària a totes les famílies".  Ha destacat també que "és important que treballem a favor de l'equitat i la cohesió social".
 
Pel que fa als diferents elements de l'acord, el secretari de Polítiques Educatives ha exposat que, pel que fa als centres d'alta complexitat, "a P3 ja tenim centres amb ràtio màxima de 22, que continuaran el curs vinent i durant tota l’escolarització dels seus alumnes fins a primària, i a l’ESO, es podrà rebaixar la ràtio a 27”. Llobet ha subratllat que el fet de “poder crear noves escoles també ha d'estar sobre la taula, perquè hi han poblacions en què està creixent població a P3”. A l’ESO, Llobet ha explicat que “els institut escola són un element important atès que en entorns d’alta complexitat garanteixen millor la continuïtat de primària a secundària”.
 
Des de la Federació de Municipis de Catalunya valorem de manera molt positiva aquest acord, que és una mostra de la feina que hem vingut desenvolupant en la Comissió Mixta, i agraïm al Departament d’Ensenyament la facilitat per poder treballar de manera conjunta durant aquests mesos, pensant en el futur de l’escolarització, la planificació, i la programació; i incorporant les propostes que hem fet des de la nostra entitat; el reconeixement també el fem extensiu als governs locals pel seu diàleg i la seva capacitat per poder acordar criteris d’escolarització.
 
La presidenta de la comissió d’Ensenyament de l’Associació Catalana de Municipis, Anna Erra, ha manifestat que “és molt important posar-nos tots d'acord. Demostra la voluntat del país de treballar pel futur educatiu dels nostres fills”.
 
fp2
Criteris acordats
 
Pel que fa als ensenyaments obligatoris, s’han acordat les següents línies generals:
 
 1. La ràtio que determina la normativa, 25 alumnes a primària (i per extensió al segon cicle d’infantil ) i 30 a l’ESO, s’aplicarà tant en el decreixement com en el creixement del padró.
 2. A P3, s’estendrà la mesura iniciada el curs 2016-17 que situa la ràtio als centres d’alta complexitat que ho acordin a 22 alumnes.
 3. Aquests centres que enguany a P3 han acotat la seva ràtio a 22 podran continuar mantenint-la a el curs vinent a P4 i al llarg de l’escolarització d’aquesta línia.
 4. Els centres d’alta complexitat també podran definir la seva a ràtio a 27 a 1r d’ESO, també sempre que ho acordin.
 5. A l’ESO, a l’hora de fer el càlcul de grups es realitzarà a partir de 28 alumnes (25 en centres d’alta complexitat), repetidors a banda en base a l’històric.
 6. Les ràtios per sota de les exposades respondran a situacions d’excepcionalitat.
 7. De manera general, la resta de nivells mantindran les ràtios actuals.
 
A P3, se seguiran aquests criteris:
 
 1. S’apostarà per la continuïtat de tots els projectes educatius. En aquest sentit, allà on es perdin línies es valorarà la possibilitat de fusionar escoles d’una zona per tal de poder alliberar espais, ja siguin provisionals (treure mòduls); edificis que calgui millorar-ne l’estat (deixar edifici) o bé donar un nou recurs educatiu.
 2. Es vetllarà per l’equitat i l’equilibri sociocultural de la població, evitant l’increment de l’estigmatització de centres.
 3. Es donarà, des de l’inici, la informació necessària a les famílies per tal que disposin de totes les oportunitats durant el procés de preinscripció.
 4. Es programarà amb una visió a curt, mig i llarg termini i es potenciaran els dimensionats estàndards (1L, 2L, i no línies i mitja).
 5. La reconversió d’un centre en una escola cíclica en un àmbit urbà no es generalitzarà i es buscarà una solució definitiva (fusió, integració...).
 6. La creació de noves escoles es preveurà en funció de la preinscripció del curs passat i dels padrons existents, sempre i quan hi hagi una projecció de necessitats a llarg termini. En cas de necessitats a curt termini es preveurà una resposta temporal.
 
I, a primer d’ESO, els següents:
 
 1. La creació de centres nous s’atendrà especialment en els municipis sense ESO on es consolidaria en un futur un mínim de dues línies, o bé en municipis grans amb centres de secundària actualment sobredimensionats d’alumnes.
 2. Tenint en compte que el creixement a la secundària està acotat en el temps, en alguns casos a 5 cursos, les opcions més adequades per a fer-hi front seran:
·      En espais del propi centre.
·      Petites ampliacions.
·      En mòduls provisionals, només en els períodes d’excepcionalitat, sempre i quan aquests mòduls no romanguin, en caràcter general, més de 4 anys.
·      Excepcionalment, en espais alliberats en centres de primària.
 1. Els Instituts Escola, tal com estableix la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), són els centres públics que, entre altres ensenyaments de règim general, imparteixen educació primària i educació secundària:
a.    S’analitzaran els casos on es compleixin, preferentment,  els següents paràmetres:
·         En entorns complexos, especialment des del punt de vista sociocultural, on sigui necessari enfortir la continuïtat de primària a secundària.
·         En municipis petits, amb dues línies de primària en un sol centre i no es disposi de secundària.
b.    No es podrà utilitzar la creació d’Instituts Escola en els casos en què es pretengui donar resposta a una escolarització temporal, a curt termini.
 
 
 
9 de febrer de 2017

2  

Imatges

Fotografia 1

Fotografia 1 3584

Fotografia 2

Fotografia 2 3842

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia