Direcció General de Comunicació

Resolució 17/XI

El Govern fa balanç del primer any d'aplicació de la Resolució 17/XI sobre la situació d'emergència social

L'Executiu constata un elevat nivell de compliment amb més del 80% de les 273 mesures en marxa o ja realitzades

query_builder   21 març 2017 15:27

event_note Nota de premsa

El Govern fa balanç del primer any d'aplicació de la Resolució 17/XI sobre la situació d'emergència social

L'Executiu constata un elevat nivell de compliment amb més del 80% de les 273 mesures en marxa o ja realitzades


El Govern ha analitzat el grau de compliment de la Resolució 17/XI sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional en celebrar-se el seu primer any de vigència. L'Executiu ha constatat un elevat nivell de compliment de les 273 mesures que conformen la Resolució, ja que més del 80% estan en marxa o ja s’han realitzat.
 
Tot i que el context de pròrroga pressupostària de l’any 2016 ha condicionat l’aplicació d’una tercera part de les mesures previstes, una part significativa d’elles s’han pogut prioritzar i desplegar parcialment o mitjançant la reorientació o l’obtenció de nous recursos. En aquest sentit cal destacar les prestacions o ajuts a l’habitatge (25M€ més que el 2015) o les beques menjador (previsions de 10 M€ més en el curs 2016-2017).
 
Els pressupostos per a l’any 2017, que preveuen 1.355 M€ més per a les partides socials, permetran consolidar algunes de les mesures no plenament realitzades.
 
Cal destacar que, més enllà dels condicionants pressupostaris, s’han realitzat actuacions a tots els nivells:
 
1.    Marc normatiu. S’ha definit un marc normatiu amb un marcat caràcter social, essent dues referències la llei d’universalització de l’assistència sanitària –en tràmit al Parlament- o la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial (alternativa a la Llei 24/2015 d’habitatge i pobresa energètica, suspesa pel Tribunal Constitucional).
 
2.    Estratègies a llarg termini. S’han aprovat instruments amb abast pluriennal com l’Estratègia 2017-2019 del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, el Contracte Programa 2016-2019 amb els ens locals, el Pla Català pel Refugi, o el Pla de Salut 2016-2020.
 
3.    També s’han definit les bases de l’Estratègia integral per a l’atenció a les persones sense llar o el Pacte Nacional per a la Transició energètica, o el Pla Nacional d’Urgències, que estan sent desenvolupats.
 
4.    Programes d’actuació anual. S’han aplicat programes concrets i convocatòries d’ajuts per afrontar l’atur juvenil, per a famílies en situació de vulnerabilitat social amb infants a càrrec, ajuts urgents per evitar la pèrdua de l’habitatge, entre d’altres.
 
5.    Estratègies de coneixement. S’han impulsat eines de diagnosi per conèixer amb més detall els condicionants territorials de la pobresa, els resultats de salut (central de resultats), o els indicadors de benestar i progrés social, per impulsar polítiques més precises.
 
6.    Col·laboració institucional. S’ha treballat amb les entitats municipalistes per lluitar contra la pobresa energètica o reclamar polítiques concretes a l’Estat o Europa per afrontar allò sobre el que no tenim competències -persones refugiades, política energètica o finançament autonòmic.
 
7.    Seguiment. En aquests 12 mesos s’han presentat 6 informes de seguiment, en compliment del compromís adquirit per la mateixa Resolució, i s’ha reunit dos cops la Comissió de seguiment creada a tal efecte, i formada per membres del Govern, dels grups parlamentaris, d’entitats, de professionals del sector, de sindicats i de les entitats municipalistes. Aquesta comissió es tornarà a reunir el proper 21 d’abril a fi de tractar el desenvolupament del primer any de la resolució.
 
Pel que fa a  les novetats de la Resolució de pobresa des de la darrera actualització del 20 de gener, cal destacar:
 
Inclusió i cohesió social
 
·         S’ha ampliat en 45 M€ més el pressupost previst per a polítiques relacionades amb la Renda Mínima d’Inserció. L’increment total per al 2017 serà de 115M€.
 
Habitatge
 
·         S’ha fet balanç de les polítiques d’habitatge del 2016: 109 M€ (30% més que el 2015) i 88.000 famílies beneficiàries dels ajuts (15.000 més que el 2015).
 
·         S’ha iniciat una nova campanya “Una porta oberta a l’habitatge” i activat el nou web habitatge.gencat.cat, per facilitar la informació d’ajuts i eines per garantir el dret a l’habitatge.
 
Pobresa energètica
 
·         S’ha tramès a les 19 empreses més significatives del sector energètic el conveni comú acordat per Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la Federació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis de Catalunya per instar la seva corresponsabilitat i signatura.
 
·         S’ha presentat la proposta catalana del Bo Social energètic, perquè sigui tractada al Congrés dels Diputats
 
  Salut
 
·         S’ha presentat l’informe “Crisi i Salut” centrat en les desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utilització de serveis sanitaris públics en la població de Catalunya.
 
·         S’ha presentat el balanç de les llistes d’espera a 31 de desembre de 2016, així com les mesures a desenvolupar durant el 2017.
 
Persones refugiades
 
·         S’ha presentat el Programa Català de refugi. S’ha fet una crida a voluntaris per fer la mentoria, al qual han respost més de 2.400 persones.
 
·         S’ha acordat renovar el Pacte nacional per a la Immigració.
 
 
 
Podeu trobar el seguiment de la Resolució 17/XI a: