Direcció General de Comunicació

altres acords

Altres acords de Govern

query_builder   4 abril 2017 20:45

event_note Nota de premsa

Altres acords de Govern


Autoritzat el Departament d’Economia a formalitzar operacions d’endeutament durant l’any 2017
 
El Govern ha acordat avui autoritzar al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a formalitzar operacions d’endeutament durant el 2017, després que el Parlament de Catalunya hagi aprovat la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a aquest any. L’autorització es fa extensiva al mes de gener de l’any següent, com ja s’ha fet en exercicis anteriors.
 
El text aprovat permet operacions en qualsevol modalitat i estableix que l’augment del deute no pot superar el límit autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2017, incrementat pels imports que es derivin dels programes d’endeutament aprovats en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària. El cost màxim de les operacions no pot superar el que estableixi la normativa estatal aplicable a les comunitats autònomes adherides al FLA.
 
Ratificada la dissolució del Consorci Llotja de Bellpuig i la cessió d’actius i passius a l’Ajuntament de Bellpuig
 
El Govern ha aprovat avui l’Acord pel qual es ratifica la dissolució  del Consorci Llotja de Bellpuig i s’autoritza la cessió global d’actius i passius a l’Ajuntament de Bellpuig.
 
El Consorci Llotja de Bellpuig es va constituir el 2001 com a entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional, per a la gestió dels serveis i de les activitats propis de la Llotja. A partir de l’experiència assolida en aquests anys, s’ha arribat al convenciment que la seva activitat es pot dur a terme en les mateixes condicions des de l’Ajuntament de Bellpuig i garantir, així, l’interès públic de l’activitat, per la qual cosa, de mutu acord i per unanimitat, el Consell Plenari va aprovar, el 3 d’agost de 2016, la seva dissolució i, el 29 de novembre de 2016, la cessió global d’actius i passius a favor del consistori perquè gestioni les activitats pròpies de la Llotja a partir de la dissolució del Consorci.
 
Cal destacar que l'Ajuntament de Bellpuig, juntament amb Mercolleida, continua l'aposta de ser referent per al sector cunícola català. Alhora, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació hi continua col·laborant amb suport tècnic, administratiu i econòmic.