Direcció General de Comunicació

El Govern constitueix l'Observatori de la Igualtat de Gènere per contribuir al coneixement de la situació de les dones i millorar-ne les polítiques públiques

El Govern constitueix l'Observatori de la Igualtat de Gènere per contribuir al coneixement de la situació de les dones i millorar-ne les polítiques públiques

La creació d'aquest òrgan assessor es deriva del desplegament de la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes

query_builder   6 juny 2017 15:09

event_note Nota de premsa

El Govern constitueix l'Observatori de la Igualtat de Gènere per contribuir al coneixement de la situació de les dones i millorar-ne les polítiques públiques

La creació d'aquest òrgan assessor es deriva del desplegament de la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes



  • L’Observatori proposarà al Govern actuacions per corregir situacions de desigualtat de gènere o de violència masclista i analitzarà l’impacte de les polítiques de les administracions públiques de Catalunya sobre la igualtat de gènere
 
 
El Govern ha aprovat el decret que constitueix formalment i regula  l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG), òrgan que té per finalitat contribuir al coneixement de la situació de les dones per a una millor presa de decisions, planificació i avaluació de les polítiques públiques des de la perspectiva de gènere i de les dones. L’elaboració d’aquest decret ha comptat amb les aportacions de les entitats de defensa dels drets de les dones.
 
L’Observatori és un òrgan assessor del Govern, adscrit a l’Institut Català de les Dones (ICD), creat per la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes com una de les mesures per garantir el compliment de la Llei i assolir la igualtat efectiva de dones i homes.
 
Entre les funcions que ha de desenvolupar destaca el disseny d’un sistema d’indicadors per conèixer de forma actualitzada l’evolució de les desigualtats de gènere i determinar els motius de la seva persistència; promoure l’elaboració d’estudis i informes especialment en els àmbits de la violència masclista, de la situació laboral i de la imatge pública de les dones; i fer el seguiment de la imatge i els estereotips de la representació de les dones i de la banalització de la violència masclista als mitjans de comunicació.
 
L’OIG haurà de proposar al Govern les actuacions que consideri adients per a corregir situacions de desigualtat de gènere o de violència masclista i analitzarà l’impacte de les polítiques de les administracions públiques de Catalunya sobre la igualtat de gènere. Les àrees d’intervenció són: participació política i social de les dones; educació, cultura i coneixement; treball, ocupació i empresa; polítiques socials; medi ambient; urbanisme, habitatge i mobilitat, i justícia i seguretat.
 
Composició
 
L’Observatori serà presidit per la presidenta de l’ICD; la vicepresidència recaurà sobre la directora executiva de l’ICD, i la secretaria serà ocupada per una persona funcionària de l’ICD. En les vocalies en representació de l’Administració de la Generalitat hi haurà representants de la direccions generals de: Comunicació del Govern, Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Policia, Administració de la Seguretat, Política Lingüística, Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Igualtat, Famílies, Atenció a la Infància i l’Adolescència, Desenvolupament Rural, i la Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 
A més, en formaran part representants dels següents Consells: de l’Audiovisual, Interuniversitari, Il·lustres Col·legis d’Advocats, i els Col·legis de Metges, Infermeres i Infermers, Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, Psicologia; Politòlegs i Sociòlegs; Periodistes; Treball Social i d'Educadores i Educadors Socials. L’OIG també tindrà representants de les organitzacions sindicals i organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i les entitats del món local.
 
Funcionament
 
L’Observatori podrà constituir els grups específics de treball que es considerin convenients i reunirà el ple dues vegades l’any. Des de l’ICD es donarà a l’OIG el suport tècnic i els mitjans personals i materials necessaris per a l’execució de les seves funcions.
 
L’ICD informarà anualment dels resultats de l’activitat de l’Observatori a la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i la Comissió d’Igualtat del Parlament de Catalunya.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia