Direcció General de Comunicació

Altres Acords de Govern

Altres Acords de Govern

query_builder   11 juliol 2017 14:30

event_note Nota de premsa

Altres Acords de Govern

Atorgada la concessió definitiva de l’emissora de freqüència modulada a l’Ajuntament de Barcelona
 
El Govern ha acordat atorgar a l’Ajuntament de Barcelona la concessió definitiva per a la prestació del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005, de 29 de desembre.
 
El 3 de desembre de 1980, l’Ajuntament de Barcelona va sol·licitar la concessió per a la instal·lació i funcionament d’una emissora de freqüència modulada, a l’empara del Decret 175/1980, de 3 d’octubre, de regulació del procés de concessió de la gestió indirecta per part de les corporacions locals del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. El Govern de la Generalitat li va atorgar l’adjudicació provisional el març de 1998.
 
L’acord de Govern resol aquesta concessió, que fins ara restava en situació de provisionalitat, atenent que correspon al Govern de la Generalitat atorgar aquestes concessions, i que les instal·lacions de l'emissora esmentada s'adiuen al projecte aprovat al seu dia, a les especificacions tècniques d'aplicació, han superat la inspecció preceptiva i han obtingut de l’administració competent l’autorització de la posada en servei.
 
El Govern aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí
 
El Govern ha aprovat la modificació dels Estatuts  del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí per tal d’adaptar-los a la Llei de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat administrativa.
 
Els nous estatuts estableixen que l’objecte del consorci consisteix a realitzar la restauració, la millora, la conservació i la promoció del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, tant en la seva vessant cultural (conjunt d’esglésies romàniques i pobles medievals), com en altres vessants que s’hi relacionin, incidint en el desenvolupament integral i sostenible de l’àmbit turístic i econòmic de la Vall de Boí i en la investigació i difusió dels costums i formes tradicionals de vida.
 
El Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí és una entitat integrada per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, l’Ajuntament de la Vall de Boí i els bisbats d’Urgell i de Lleida.
 
Aprovada l’adscripció a la Generalitat del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès
 
El Govern ha aprovat aquest dimarts la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès per adaptar-los a la Llei de règim jurídic del sector públic. D’aquesta manera l’organisme, format per 20 municipis, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Ripollès, el Consorci Ripollès Desenvolupament, i la Generalitat, ha quedat  adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 
La finalitat d’aquest ens consorcial és la preservació, millora, divulgació i gestió del patrimoni natural, i el seguiment de les activitats que siguin compatibles amb les funcions que compleixen els espais d’interès natural, la Xarxa Natura 2000, les forests d’utilitat pública i el medi natural en general del Ripollès.
 
Entre les seves atribucions destaquen vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics i econòmics del medi natural, així com per l’aprofitament sostenible dels recursos; i realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i actuacions promogudes pel Consorci.