Direcció General de Comunicació

El Govern aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de patrimoni

El Govern aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de patrimoni

L'objectiu és dissenyar un nou model de gestió dels immobles i drets patrimonials més eficient i amb paràmetres de rendibilitat

query_builder   18 juliol 2017 15:22

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la memòria preliminar de l'Avantprojecte de llei de patrimoni

L'objectiu és dissenyar un nou model de gestió dels immobles i drets patrimonials més eficient i amb paràmetres de rendibilitat


 
·       D’aquesta manera la Generalitat podrà reduir els recursos destinats a la despesa immobiliària per invertir-los en altres prioritats com la salut, l’educació o les polítiques socials
 
 
El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de patrimoni, que pretén configurar una regulació integral dels béns immobles i drets que són propietat de la Generalitat i del seu sector públic empresarial.
 
L’objectiu és doble: primer, configurar un nou model de gestió integrat del patrimoni de la Generalitat amb paràmetres de rendibilitat, i sota els principis de racionalització i optimització, per aconseguir una gestió més eficient dels seus edificis administratius. I, en segon lloc, donar major seguretat jurídica a tots els operadors amb un únic text que posi ordre a l’actual dispersió normativa i que eviti haver de recórrer a la legislació estatal per manca d’una regulació pròpia catalana.
 
Després de gairebé 36 anys d’història, l’actual legislació en matèria de patrimoni ha rebut una vuitantena de modificacions que han convertit els textos normatius en una estructura de difícil comprensió. En paral·lel, el marc competencial de la Generalitat ha evolucionat de forma substancial des de 1981, i s’ha incrementat el perímetre del sector públic empresarial de la Generalitat, amb més de 400 ens públics.
 
Entre les mesures que es volen incorporar a la futura llei s’inclouen, entre d’altres, regular i simplificar tots els procediments d’adquisició –com el que es gestiona a través de les herències testades i intestades-, les eines de protecció i defensa del patrimoni o els instruments de gestió de béns i drets, diferenciant els de domini públics dels patrimonials. També es pretén regular el contingut dels béns immaterials (la propietat intel·lectual) i incorporar-los a l’inventari general del patrimoni, per aconseguir una defensa més efectiva del seu contingut, de manera que reverteixi en el propi patrimoni de la Generalitat.
 
Rendibilitat, racionalització i optimització d’espais, estalvi i eficiència energètica
 
El nou text legal també tindrà alguns impactes significatius a nivell econòmic, social i ambiental. El nou model de gestió potencia els paràmetres de rendibilitat del parc immobiliari de la Generalitat, amb la voluntat de reduir els recursos destinats a la despesa patrimonial, per tal de destinar-los a d’altres polítiques públiques prioritàries com la salut, l’educació o els plans socials. I des de la vessant ambiental, els nous instruments de racionalització i optimització d’espais, estalvi i eficiència energètica han de contribuir a la reducció dels consums energètics.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia