Direcció General de Comunicació

El Govern aprova la creació de la Taula d'atenció integral dels menors estrangers sense referents familiars

Coordinarà l'acció de Govern en aquesta matèria davant la nombrosa arribada de menors estrangers a Catalunya en els darrers temps

query_builder   10 octubre 2017 14:53

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la creació de la Taula d'atenció integral dels menors estrangers sense referents familiars

Coordinarà l'acció de Govern en aquesta matèria davant la nombrosa arribada de menors estrangers a Catalunya en els darrers temps

El Govern de la Generalitat ha aprovat crear la Taula d’atenció integral dels menors d’edat estrangers sense referents familiars per coordinar l’acció i les polítiques de Govern en aquesta matèria. La Taula es crea per donar resposta al sobtat increment d’arribada de menors estrangers sense referents familiars a Catalunya durant el darrer any i mig.
 
Segons les darreres xifres de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, l’any 2016 van arribar a Catalunya 684 menors estrangers sense referents familiars (MENA), gairebé el doble que l’any anterior. Fins al mes de setembre d’aquest any, l’arribada de MENA ja es xifra en 904 persones. Es tracta d’un fenomen que afecta majoritàriament menors en edat laboral, i amb un projecte migratori de cerca d’oportunitats laborals i formatives.
 
Les causes de l’augment significatiu de l’entrada d’aquests joves a Catalunya, està determinada, a més de per la necessitat econòmica i la manca d’expectatives en els països d’origen, per l’actual situació de crisi en què es troben diversos països del món, el tancament de la ruta turca, i el tancament de les fronteres a diversos països europeus, per la suspensió dels acords Schengen i la proliferació de controls i restriccions a la lliure circulació dels estats membres, entre altres. Aquests menors arriben a la península Ibèrica fonamentalment des del Marroc (tot i que ara s’estan detectant alguns casos que poden haver arribat des d’Itàlia), després d’haver passat com a mínim  per una altra comunitat autònoma.
 
Davant d’aquesta realitat i atès que Catalunya té competències exclusives en matèria de protecció d’infants i adolescents, es proposa generar un espai on es puguin desenvolupar actuacions coordinades i integrals per a la correcta actuació i la salvaguarda dels drets dels menors d’edat estrangers sense referents familiars nouvinguts, incidint especialment en els aspectes d’autonomia, formació i treball per a l’emancipació.
 
La Taula, que s’adscriu al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es constituirà en el termini d’un mes a partir de la publicació d’aquest Acord i tindrà com a principals funcions: 
 
·       Coordinar l'actuació de la Generalitat de Catalunya amb la resta d'administracions públiques i el tercer sector per a l’atenció integral dels menors d’edat estrangers sense referents familiars nouvinguts.
·       Elaborar una diagnosi compartida del fenomen, identificar les dificultats i necessitats d’aquest col·lectiu i proposar accions per a la seva superació.
·       Identificar i desenvolupar projectes i activitats comunitàries per promoure la integració i atenció des de la proximitat i el territori.
·       Promoure actuacions específiques per aconseguir l’emancipació i autonomia en la seva transició a la vida adulta.
·       Fer el seguiment i l'avaluació de les actuacions anteriors.
 
Aquesta Taula estarà presidida per la consellera de Treball, d'Afers Socials i Famílies i en formaran part representants de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. També s’hi podran convocar col·laboradors externs com ara representants del tercer sector o d’entitats i grups especialitzats en la matèria.
 
La Taula tindrà una durada de dos anys, prorrogable per un més si les xifres d’arribada anual superen els 500 menors d’edat nouvinguts estrangers.
`