Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

La Generalitat ampliarà a un 25% del territori la cobertura de banda ampla, que arribarà així al 99% de la població

query_builder   22 gener 2018 12:53

event_note Nota de premsa

La Generalitat ampliarà a un 25% del territori la cobertura de banda ampla, que arribarà així al 99% de la població


  • Una nova solució tecnològica anomenada Accés Fix Ràdio (AFR) i vinculada a les xarxes mòbils 3G i 4G donarà accés als serveis que fins ara oferia la xarxa BAR (Banda Ampla Rural) amb millors prestacions i a uns preus equivalents
  • La Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital i l’operadora que explotava la xarxa BAR han acordat la realització de 54 actuacions de millora de cobertura del servei 3G i 4G al territori per poder implementar la nova solució
  • Amb el servei AFR la cobertura de banda ampla arribarà al 91% del territori (99% de la població) mentre que amb el servei WiMAX es cobria el 66% del territori (94% de la població)
 
La Generalitat de Catalunya, a través de l’acord a què ha arribat la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital i l’operadora de telecomunicacions Telefónica, garantirà la continuïtat del servei de la xarxa de Banda Ampla Rural (BAR) al territori que fins ara oferia la companyia Iberbanda-Telefónica, mitjançant una solució vinculada a les xarxes mòbils 3G i 4G que millora les prestacions de la xarxa WiMAX per un preu equivalent.
 
L’any 2003, la Generalitat de Catalunya va engegar el desplegament d’una xarxa d’accés a Internet mitjançant tecnologia ràdio (WiMAX), anomenada xarxa de Banda Ampla Rural (BAR), amb l’objectiu de complementar l’oferta existent d’accés a Internet, fonamentada majoritàriament amb tecnologies DSL i que es concentrava en els municipis amb més habitants. El desplegament i l’explotació de la xarxa es va adjudicar a l’empresa Iberbanda, que al 2006 va passar a ser la filial de Telefónica dedicada a la gestió de la xarxa de tecnologia sense fils WiMAX.
 
L’any 2012, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), com a organisme encarregat de la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, va signar amb Telefónica un contracte d’explotació de la xarxa BAR de titularitat de la Generalitat de Catalunya en el marc dels contractes relacionats amb el nou Model TIC, contracte que finalitza l’octubre de 2018.
 
Conscient que a finals d’aquest 2018 any es trobaria amb una infraestructura WiMAX obsoleta des d’un punt de vista tecnològic de la qual encara hi ha actius uns 10.000 serveis, la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital va iniciar converses amb Iberbanda-Telefónica per mirar de cercar solucions que garantissin la continuïtat dels serveis a tot el territori més enllà de l’any 2018.
 
Fruit d’aquestes converses, la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital i Iberbanda-Telefónica van arribar a un acord que es resumeix en els punts següents:
 
-La solució tecnològica en la qual es basarà el nou servei està vinculada a la cobertura de les xarxes mòbils 3G i 4G sobre el servei anomenat Accés Fix Radio (AFR), de majors prestacions que l’actual (velocitats de fins a 20Mbps i amb possibilitat d’accedir a continguts audiovisuals del servei Fusion) amb uns preus equivalents als del servei BAR actual (23€/mes, IVA exclòs fins al 31/12/2018 que  després del 31/12/2018 serà de 41,6€/mes, IVA exclòs).
 
-S’efectuaran progressivament 54 actuacions de millora de cobertura del servei 3G i 4G (25 centres migraran del servei 2G a 3G, s’instal·laran 9 equips reflex a nous emplaçaments i s’instal·laran a 20 emplaçaments nous equips 4G a 3,5GHz de nova generació).
 
-S’incrementarà la cobertura al territori del servei, ja que amb el projecte BAR basat en tecnologia WiMAX es dona cobertura al 66% de territori (94% de la població)  i amb el servei AFR basat en tecnologia 3G i 4G es dona cobertura al 91% de territori (99% de la població).
 
Actualment, la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital està duent a terme les gestions territorials pertinents per informar els Consells Comarcals d’aquest acord i dels seus efectes i, paral·lelament, Iberbanda-Telefónica està proposant als clients actius del servei BAR la nova oferta per, si així ho volen, donar-los d’alta al nou servei AFR.