Direcció General de Comunicació

Altres acords

Altres acords del Govern

query_builder   26 juny 2018 14:56

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

Autoritzada una reducció de capital a Fira 2000
 
El Govern ha autoritzat una operació de reducció de capital a la societat mercantil Fira 2000, per un import de 92.054.297,66 euros, mitjançant la reducció del nombre d’accions de la societat de forma proporcional a la participació dels accionistes al capital.
 
El nombre d’accions a reduir és de 153.166, amb un valor nominal de 601,01 euros cadascuna, que es manté inalterable. D’aquestes accions, 80.531 corresponen a la Generalitat de Catalunya. L’acord de Govern inclou en segon lloc l’autorització de la modificació de l’article 6 dels estatuts de Fira 2000, relatiu al capital social, per tal d’adequar-lo a l’import resultant de l’operació aprovada.
 
La reducció de capital autoritzada respon a la necessitat de mantenir l’equilibri patrimonial de Fira 2000. La Llei de societats de capital fixa que el patrimoni d’una societat no s’ha de situar per sota de les dues terceres parts de la xifra de capital social.
 
Autoritzada la formalització d’operacions d’aval durant el període de pròrroga pressupostària
 
El Govern ha acordat autoritzar la Generalitat de Catalunya a formalitzar operacions d’aval durant el període de pròrroga pressupostària, per donar resposta a les necessitats financeres d’algunes entitats del sector públic.
 
Concretament, l’acord permet a l’executiu català avalar les bestretes reemborsables concedides per l’Administració de l’Estat al Parc Científic de Barcelona i al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, en virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000, per uns imports màxims de 50.000.000 i 800.000 euros, respectivament
 
El text també autoritza el Govern a avalar les operacions financeres que subscriguin les seccions de crèdit de les cooperatives, inscrites al Registre General de Cooperatives, per retornar als titulars els fons dipositats a les seccions de crèdit, quan els socis hagin acordat la baixa de la secció. L’import màxim d’aquest aval és de 25.000.000 euros, que cobreixen el 75% de l’operació, mentre que els membres del consell rector de la cooperativa n’han de garantir el percentatge complementari.
 
D’acord amb el Decret aprovat avui, la Generalitat podrà destinar 50.000.000 euros a avalar les entitats del sector públic afectades per la nova normativa de l’IVA i podrà concedir un aval a Circuits de Catalunya, SL, per garantir l’organització del gran premi de la Fórmula 1 l’any 2019, per un import màxim de 24.155.104 dòlars americans,
 
Finalment, el mateix Decret autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) a avalar la concessió de préstecs a estudiants universitaris per finançar la matrícula universitària. L’import màxim d’aquest aval no pot superar els 4.000.000 euros.
 
Aprovats els nous Estatuts del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i els del Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva
 
El Govern ha aprovat els nous Estatuts del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, un ens públic integrat pel Servei Català de la Salut (CatSalut); el Consell Comarcal de l’Alt Penedès; l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Fundació Antic Hospital de Vilafranca del Penedès.
 
L’Executiu també ha aprovat els nous Estatuts del Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva, integrat pel Servei Català de la Salut (CatSalut), l’Ajuntament de Calella, l’Ajuntament de Lloret i la Fundació Hospital Asil Sant Jaume de Blanes.
 
En ambdós casos s’ha acordat que el pressupost d’aquests consorcis formin part dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i que els seus comptes s’han d’incloure en el compte general de la Generalitat.
 
Aprovada la modificació dels estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
 
El Govern ha aprovat la modificació dels estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, l’ens encarregat per a la gestió i conservació d’aquest espai d’interès natural. L’objectiu és adaptar els estatuts de l’entitat  a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa previstes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 
A més, la modificació permet concretar les competències i prerrogatives que corresponen al Consorci, i incorporar el Consell Científic Assessor, un òrgan col·legiat creat per a l’assessorament científic de l’òrgan rector i  gestor del Parc.
 
El Govern de la Generalitat va aprovar el 19 d’octubre de 2010 el decret que declarava la Serra de Collserola Parc Natural, que incloïa les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc. També va donar el vistiplau per a la incorporació de la Generalitat al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, per potenciar una participació més activa en la presa de decisions tècniques, entre d’altres.
 
 
Concedida una subvenció de 600.000 euros per a la celebració de la 51 edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
 
El Govern ha acordat concedir una subvenció a la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya, per un import de 600.000 euros, per a l’organització de la 51a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. L’aportació, aprovada a proposta de la consellera de Cultura, anirà a càrrec del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l’any 2018.
 
El Festival ha esdevingut el primer festival de cinema fantàstic del món i una de les manifestacions culturals amb més ressò mediàtic de Catalunya. Aquest any, el Festival se celebrarà del 4 al 14 d’octubre.
 
Com en les últimes edicions, el Festival de Sitges ha triat un tema entorn del qual orbiten els continguts artístics del certamen. Enguany serà el mític 1968, el qual, en complir-se 50 anys, permet subratllar la importància que va suposar aquell any per a l’evolució moderna del gènere fantàstic, tant per al cinema de terror, amb la producció  de Rosemay’s Baby de Roman Polansky o Night of the Living Dead de George A. Romero, com per a la ciència ficció, amb Planet of Apes de Franklyn J. Shaffer i especialment 2001, A Space Odissey d’Stanley Kubrick. Pel·lícula, aquesta darrera, que inspira el cartell del Festival d’aquest any.
 
Nascut el 1968 com a 1a Setmana Internacional de Cinema Fantàstic i de Terror, el Festival s’ha convertit en una cita ineludible per a professionals, cinèfils i per a tots els espectadors que volen veure les últimes tendències del gènere. 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia