Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el nou decret de la traducció i la interpretació jurades a la llengua catalana

El Govern aprova el nou decret de la traducció i la interpretació jurades a la llengua catalana

query_builder   26 juny 2018 15:11

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el nou decret de la traducció i la interpretació jurades a la llengua catalana

  • La nova regulació s’adapta als nous itineraris formatius de nivell superior
  • També simplifica els continguts i les proves d’accés a l’habilitació i adequa el Registre de traductors i intèrprets a la nova normativa de protecció de dades
 
El Govern ha aprovat un decret per tal de regular l’habilitació per a la traducció i la interpretació jurades d’altres llengües al català i viceversa.
 
El nou decret substitueix el Decret 87/1994, de traducció i interpretació jurada d’altres llengües al català, que regulava per primera vegada l’habilitació com a traductor i/o intèrpret jurat. Entre les principals novetats, el decret aprovat adapta la regulació als nous itineraris formatius de nivell superior en interpretació i traducció; revisa els continguts i proves d’accés a l’habilitació, que tenen ara una estructura més clara i simple, i adequa a la regulació en matèria de protecció de dades la informació pública del Registre oficial de traductors i intèrprets jurats.
 
Modificacions de la regulació
 
En primer lloc, la formació superior en traducció i interpretació a Catalunya té una nova estructura i configuració, conseqüència del gradual establiment i regulació dels ensenyaments superiors i universitaris d’acord amb els criteris de l’espai europeu d’educació superior, i d’acord amb el sistema europeu de transferència de crèdits.  Un dels objectius del nou decret és adequar el marc normatiu als nous itineraris normatius de nivell superior, ja que la via principal d’accés a l’habilitació jurada és l’homologació i el reconeixement d’aquest tipus de formació superior.
 
En segon lloc, s’han revisat les proves d’accés a l’habilitació, que tindran ara una estructura interna més clara i simple.
 
Per últim, també s’adequa la regulació del Registre de traducció i interpretació jurades a la normativa en matèria de protecció de dades personals, i es preveu la incorporació de la firma digital en documents fets per persones habilitades per a traduccions jurades.
 
La Direcció General Política Lingüística és la responsable de tramitar l’habilitació per a la traducció i la interpretació jurades, bé amb la convocatòria de proves o per la via d’homologació de títols universitaris (grau i llicenciatura). També és l’encarregada de posar a  l’abast de la ciutadania, en el seu web, la relació de persones habilitades i dades de contacte (prèvia autorització explícita) i informa de la llengua o llengües i la modalitat per a les quals han estat habilitades.
 
Justificació de la mesura
Per tal de garantir els drets lingüístics dels ciutadans pel que fa a la llengua catalana com a oficial i pròpia de Catalunya i, donar compliment a l’Estatut d’autonomia de Catalunya (especialment els articles 6, 32, 33, i 50), el Govern de la Generalitat ha d’establir els mecanismes i les condicions que permetin arribar a la plena normalitat i facilitar-ne l’ús, de manera que el dret d’opció lingüística dels ciutadans sigui efectiu en tots els àmbits.
 
La internacionalització cada dia més gran de les relacions econòmiques i de tota altra mena comporta amb freqüència la necessitat de comptar amb traduccions fidels del català a altres llengües i viceversa, especialment en textos i actuacions dels àmbits jurídic, administratiu i econòmic.
 
L’habilitació de persones qualificades per a la traducció i la interpretació jurades del català a d’altres llengües i viceversa equipara el català al castellà pel que fa a drets i deures dels ciutadans. D’altra banda, facilita l’ús del català en la documentació jurídica, administrativa i econòmica en actes i procediments que, en un moment o altre, han de poder tenir efectes oficials en català davant les administracions públiques a Catalunya, o bé n’han de tenir fora dels territoris en què el català és llengua oficial.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia