Direcció General de Comunicació

IGUALTAT

El Govern aprova el Pla Director de Formació en equitat de gènere per normalitzar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques

query_builder   4 setembre 2018 15:04

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla Director de Formació en equitat de gènere per normalitzar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques

 
·         El Pla invertirà prop de 200 mil euros anuals per formar en gènere el personal de l’Administració de tots els nivell i àmbits
 
·         La iniciativa situa Catalunya com a pionera pel que fa a la formació en gènere del personal directiu i capdavantera pel que fa a la formació orientada a resultats
 
·         Un dels objectius és formar en transversalitat de gènere el 25% del personal directiu i de comandament de la Generalitat abans del 2020
 
 
El Govern ha aprovat avui el Pla Director de Formació en Equitat de Gènere de Catalunya amb l’objectiu de normalitzar la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els nivells i àmbits de les polítiques públiques del conjunt de l’Administració catalana per fer-la més eficaç i accelerar les transformacions per assolir la igualtat efectiva de dones i homes.
 
Aconseguir la igualtat efectiva de drets de dones i homes i l’erradicació de la violència masclista són objectius fonamentals del Govern i de totes les seves actuacions.
 
El Govern, amb aquest Pla, fa un pas ferm cap a una Catalunya més igualitària i justa per a tothom a través d’impulsar la formació i la capacitació del personal públic per normalitzar i garantir que cap aspecte del treball i l’acció de les administracions sigui aliè a les dones.
 
Impulsat per l’Institut Català de les Dones (ICD) i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Pla s’adreça al personal de tot el territori de:
 
·         departaments de la Generalitat
·         ens locals
·         entitats col·laboradores
 
Té en compte la capacitació progressiva i continuada en el temps de tres col·lectius professionals prioritaris:
 
·         alta direcció i línia de comandament
·         professionals dels circuits de violència masclista
·         referents d’igualtat
 
 
Metodologia avançada
 
Els cursos d’aquet Pla, que seran impartits per professorat expert de dins i de fora de l’Administració, es distingeixen per comptar amb un disseny metodològic avançat que posa el focus en la transferència de coneixements al lloc de treball per aconseguir polítiques més eficaces i resultats avaluables.
 
El Pla preveu una inversió de prop de 200 mil euros anuals en formació i situa Catalunya com a pionera pel que fa a la formació amb perspectiva de gènere del personal directiu i en posició capdavantera pel que fa a la formació orientada a resultats.
 
L’any passat, dins del Pla (que té vigència entre els anys 2017 i 2020) es van impartir 425 hores de formació (un 27% més que l’any anterior) que van generar 166 projectes de millora efectiva d’actuacions públiques gràcies a la introducció de la perspectiva de gènere.
 
Destaquen els projectes per a l’elaboració i revisió de guies, protocols i indicadors per incorporar la perspectiva de gènere i, en segon lloc, els projectes per a l’elaboració i revisió de propostes d’intervenció o actuació amb infants, joves o dones víctimes de violència masclista amb perspectiva de gènere. Per àmbits, destaquen les formacions realitzades en el camp de la lluita contra les violències masclistes, que van representar un 73% del total.
 
Formació a comandaments
 
És un objectiu específic d’aquest Pla capacitar els alts càrrecs i tota la línia de comandament de les administracions públiques i càrrecs electes perquè liderin la inclusió de la transversalitat de gènere en els seus àmbits d’actuació.
 
En concret, abans del 2020 es vol arribar a formar el 25% del personal directiu i de comandament de la Generalitat de Catalunya per impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en la presa de decisions d’alt nivell, responsable de l’èxit en la gestió i del lideratge dels equips humans. Exemples d’aquesta formació són els cursos “La perspectiva de gènere, estratègia per dissenyar les polítiques públiques al segle XXI” o “Gestió transversal de gènere”.
 
Personal tècnic
 
El Pla preveu facilitar l’accés a una formació en matèria de transversalitat de gènere i abordatge de les violències masclistes integrada a les funcions dels llocs de treball tècnics i professionals de les administracions públiques catalanes. Són exemples d’aquesta formació els cursos adreçats a persones que elaboren continguts i materials de comunicació, els adreçats a professionals del món del treball, l’ensenyament, els cossos de seguretat, la justícia, la salut, la cultura, l’esport, etc.
 
Professionals especialitzats
 
El Pla també desenvolupa un itinerari curricular de capacitació per als referents de gènere dels departaments de l’Administració de la Generalitat i de l’Administració local i el personal de l’ICD.
 
En aquest sentit, destaca el disseny d’un postgrau de Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública (UB), la primera edició del qual s’ha iniciat recentment amb la participació de 35 referents d’igualtat de la Generalitat que desenvolupen la seva feina en un ampli ventall dels departaments de la Generalitat.
 
El Postgrau preveu el desenvolupament de competències com l’anàlisi de problemes públics, l’elaboració de diagnòstics, la interpretació d’indicadors i la formulació d’enfocaments alternatius de solucions a problemes públics gràcies a la perspectiva de gènere. El Postgrau, de 35 crèdits, s’estructura en 6 blocs:
 
1.- Marc bàsic i conceptual de la igualtat de gènere i els feminismes
2.- Disseny, implementació i avaluació de les polítiques públiques
3.- Àmbits temàtics de les polítiques de gènere
4.- Violències masclistes des d’un enfocament interdisciplinari
5.- Compliment normatiu d’empreses i organitzacions en matèria d’igualtat davant les administracions públiques
6.- L’ocupació pública amb perspectiva de gènere
 
Erradicació de la violència masclista
 
Pel que fa al col·lectiu de professionals de l’Administració implicats en els circuits de violència masclista, el Pla preveu la dotació d’eines formatives d’excel·lència per a la intervenció. Exemples de formació que s’ha dissenyat recentment per a aquests professionals en el marc d’aquest Pla director són:
 
El curs “Xarxes socials i violència masclista en el col·lectiu de joves”, on s’ofereixen eines i recursos per contrarestar les violències de gènere 2.0, així com informació sobre el marc legal i de protecció en aquest entorn.
 
El curs “Prevenció, detecció, atenció i recuperació davant de situacions de violències sexuals als espais públics, en contextos festius i/o d’oci”, que facilita eines per a la prevenció i la detecció de les violències sexuals (assetjament i agressions sexuals), la realització de protocols de festes, la creació d’espais informatius i d’altres instruments comunitaris que promoguin espais d’oci i lleure lliures de violències sexuals.
 
 
Llei d’igualtat
 
Aquest Pla dona compliment a diversos articles de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que estableix que “l’Administració ha d’elaborar les disposicions necessàries per adjudicar l’aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere als òrgans dels departaments de l’Administració de la Generalitat, als organismes autònoms i als organismes públics vinculats o que en depenen”. Commina els poders públics a “adoptar mesures per a una formació bàsica, progressiva i permanent en matèria d’igualtat de dones i homes, dirigida a tot el personal i impartida per personal expert, amb la finalitat de fer efectives les disposicions d’aquesta Llei i de garantir el coneixement pràctic suficient que permeti la integració efectiva de la perspectiva de gènere en les actuacions públiques”.
`