Direcció General de Comunicació

Altres

Altres Acords de Govern

query_builder   4 setembre 2018 15:13

event_note Nota de premsa

Altres Acords de Govern

Aprovada l’alteració dels termes municipals d’Olèrdola i d’Olivella
 
El Govern ha aprovat un decret pel qual s’aprova l’alteració dels termes municipals d’Olèrdola i d’Olivella, que suposa la modificació d’un tram de la línia de terme i la consegüent segregació de territori del municipi d’Olèrdola per a la seva agregació al municipi d’Olivella. L’alteració afecta un àmbit de la urbanització de les Colines d’Olivella, i dona resposta a la voluntat dels dos ajuntaments d’ajustar la línia de terme a la realitat urbanística i territorial actual.
 
El Govern ha aprovat aquesta alteració de termes, d’acord amb els informes favorables de la Direcció General d’Administració Local, de la Comissió de Delimitació Territorial i amb el dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora. Així mateix, s’ha tingut en compte que hi ha consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que fan necessari o aconsellable l’alteració dels termes i que ambdós ajuntaments han adoptat acords favorables al respecte.
 
La modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats.
 
El Departament de la Presidència efectuarà la fitació dels termes municipals. Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l’altre, mitjançant còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte de l’alteració.
`