Direcció General de Comunicació

El Govern agilitza la realització del mapa municipal de Catalunya i els corresponents mapes comarcals i veguerials que se'n deriven

El Govern agilitza la realització del mapa municipal de Catalunya i els corresponents mapes comarcals i veguerials que se'n deriven

La modificació del decret regulador ha de permetre reduir de forma significativa la durada de la tramitació dels expedients de delimitació municipal

query_builder   25 setembre 2018 14:59

event_note Nota de premsa

El Govern agilitza la realització del mapa municipal de Catalunya i els corresponents mapes comarcals i veguerials que se'n deriven

La modificació del decret regulador ha de permetre reduir de forma significativa la durada de la tramitació dels expedients de delimitació municipal

El Govern ha acordat impulsar i agilitzar la realització del mapa municipal de Catalunya i els corresponents mapes comarcals i veguerials que se’n deriven. L’experiència adquirida en la gestió administrativa i tècnica dels procediments de delimitació i d’alteració municipals i la necessitat de completar el mapa municipal de Catalunya, en el termini més breu possible, per dotar els municipis d’uns límits precisos, demanen una sèrie de canvis en la regulació de la delimitació dels termes municipals, d’acord amb els principis d’eficàcia i eficiència rectors de l’actuació administrativa.
 
Per això, el Consell Executiu ha aprovat la modificació del decret que regula la delimitació dels municipis, validant els paràmetres de precisió geomètrica i restitució sobre cartografia actual a escala 1:5000 o més gran de les delimitacions existents, incorporant els criteris jurisprudencials sobre els documents que convé emprar per ajudar a dirimir les delimitacions, i simplificant el procediment administratiu de delimitació municipal, sempre tenint en compte les competències municipals en aquest àmbit.
 
La disposició d’unes línies municipals precises és indispensable per a la correcta planificació i gestió del territori, atès que el municipi és l’entitat bàsica de l’organització territorial de Catalunya i l’element primari de participació ciutadana.
 
El projecte Mapa Municipal que s’està duent a terme per part de la Generalitat de Catalunya té com a finalitat la determinació, fixació i aprovació dels termes municipals dels 947 municipis de Catalunya. El Mapa Municipal és un projecte dinàmic i en constant evolució. En l’actualitat es disposa d’un terç dels mapes municipals considerats per la Comissió de Delimitació Territorial, així com més de la meitat de les línies de terme en procés de finalització de la seva delimitació. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments col·laboren de manera estreta en la delimitació municipal i des de l’any 2017, amb la voluntat de finalitzar el Mapa en el període 2017-2021.
 
La modificació del decret ha de permetre reduir de forma significativa la durada de la tramitació dels expedients de delimitació municipal, tot millorant-ne l’eficiència, i contribuir a completar el Mapa Municipal de Catalunya en el termini més breu possible, per dotar els municipis d’uns límits precisos, clars, i també coherents, d’acord amb les necessitats actuals de la nostra societat.
`