Direcció General de Comunicació

sentencia hipoteques

El Govern suprimeix els tipus reduïts de l'impost d'actes jurídics documentats aplicables a la signatura de préstecs hipotecaris

query_builder   13 novembre 2018 14:52

event_note Nota de premsa

El Govern suprimeix els tipus reduïts de l'impost d'actes jurídics documentats aplicables a la signatura de préstecs hipotecaris

  • Després de les sentències del Tribunal Suprem i el canvi normatiu efectuat pel Govern de l’Estat, les escriptures que formalitzen els crèdits amb garantia hipotecària passen a tributar al tipus general de l’1,5%
 
  • La Generalitat preveu recaptar 16,5 milions d’euros anuals addicionals per aquesta eliminació
El Govern ha aprovat la supressió dels apartats a) i d) de l’article 7 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives que fixaven uns tipus impositius reduïts de l’impost d’actes jurídics documentats (AJD) aplicables en la formalització de préstecs amb garantia hipotecària en determinats supòsits. D’aquesta manera tots aquells documents que formalitzin l’atorgament de préstecs o crèdits hipotecaris estaran subjectes al tipus general del gravamen, que és de l’1,5%.
 
Amb el nou Decret llei, el Govern català vol dotar de seguretat jurídica el tribut i aclarir els tipus impositius, després de les sentències del Tribunal Suprem i el canvi normatiu efectuat pel Govern de l’Estat i vigent des del passat 10 de novembre (Reial decret llei 17/2018, de 8 de novembre), d’acord amb el qual seran les entitats financers i no els clients –prestataris- els subjectes passius d’aquest tribut.
 
L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats és un tribut cedit per l’Estat a les comunitats autònomes. En l’exercici de la competència normativa de què es disposa per aprovar els tipus impositius, i amb la voluntat de reduir la càrrega fiscal i facilitar l’accés a l’habitatge a determinats col·lectius, la Generalitat havia establert diferents tipus reduïts de gravamen: per a la formalització de préstecs hipotecaris per a l’adquisició d’habitatges declarats protegits (0,1%); i en el cas de contribuents de 32 anys o menys (0,5%) o amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33% (0,5%), per a la formalització de préstecs hipotecaris per a la compra del seu habitatge habitual.
 
L’any 2017 la Generalitat va recaptar un total de 203,3 milions d’euros de l’impost d’AJD en els actes notarials per préstecs hipotecaris. S’estima que la supressió d’aquests tipus reduïts comportarà un increment en la recaptació de 16,5 milions d’euros anuals. 
 
Aquest Decret llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.