Direcció General de Comunicació

Ajuts al lloguer

El Govern amplia fins als sis mesos la cobertura d'impagaments en el lloguer d'habitatges

query_builder   23 març 2010 14:13

event_note Nota de premsa

El Govern amplia fins als sis mesos la cobertura d'impagaments en el lloguer d'habitatges

   
  • Es tracta d’una mesura que dóna compliment a la resolució parlamentària aprovada el 24 de febrer per afrontar la situació econòmica
  • En 16 mesos s’han signat 18.000 contractes amb la garantia de l’avalloguer
 
El Govern ha aprovat avui una modificació del decret de l’avalloguer que amplia de cinc a sis mesos la cobertura per als propietaris d’un habitatge davant de situacions d’impagament del lloguer. D’aquesta manera, el Govern dóna compliment a la resolució del Parlament de Catalunya del 24 de febrer sobre la situació econòmica i les mesures per afrontar-la amb l’objectiu d’afavorir i fomentar la posada en el mercat d’habitatges en règim de lloguer.
 
L’avalloguer es va posar en marxa el setembre del 2008. Des de llavors i fins al 31 de desembre de 2009 s’han signat a Catalunya 18.254 contractes amb avalloguer, xifra que suposa gairebé un 17% dels contractes formalitzats en aquest període.
 
Fins avui el Govern pagava cinc mesos amb l’avalloguer, i ara s’amplia fins a sis mesos de lloguer al propietari, sempre que aquest hagi instat i obtingut una sentència de desnonament per impagament. El lloguer mensual de còmput és el dipositat com a fiança obligatòria. Un cop obtinguda la sentència, i presentada la documentació a l’Institut Català del Sòl (Incasòl), l’arrendador rebrà, en un termini de dos mesos, les mensualitats no cobrades des de l’inici de l’acció judicial.
 
Foment del lloguer
 
Els habitatges de lloguer constitueixen un dels àmbits de major importància per a l’allotjament de la població amb dificultats d’accés al mercat. Però el temor a problemes d’impagament o de mala utilització de l’habitatge indueix alguns propietaris a mantenir-los desocupats sense treure’n cap tipus de rendiment. A més, el temor als impagaments fa que, moltes vegades, el propietari demani als llogaters garanties molt superiors a les que exigeix la Llei d’arrendaments urbans.
 
En un context econòmic com l’actual, i al marge de les mesures que impulsa el Govern per ajudar les famílies més necessitades, s’ha considerat necessari ampliar la garantia de l’avalloguer per fomentar el lloguer a Catalunya.
 
L’avalloguer
 
Els requisits per poder ser beneficiari de l’avalloguer són:
 
  • Que la renda mensual no superi els 1.500 euros a la ciutat de Barcelona; els 1.200 euros a la resta de municipis de la zona A; els 1.000 a la zona B; els 800 a la zona C i els 600 a la zona D.
  • No haver exigit una fiança superior a dues mensualitats de renda, ni cap altra garantia addicional per a la signatura del contracte.
  • Haver dipositat a l’Incasòl el contracte íntegre del lloguer, la fiança i un document de compromisos relatiu a l’avalloguer.
 
Excepcions
 
La garantia de l’avalloguer té uns límits per evitar l’abús i les situacions de frau. Per tant, no s’abonaran les mensualitats en els supòsits següents:
 
  • Quan en un termini de tres anys s’hagin dictat tres sentències de desnonament per impagaments en un mateix habitatge.
  • Si en el termini de dos anys s’ha dictat més d’una sentència de desnonament per impagament que condemni el mateix llogater.
 
L’avalloguer tampoc no es fa efectiu si l’Incasòl comprova que l’impagament de les rendes s’ha produït per la negativa de l’arrendador a cobrar o perquè hagi dificultat el pagament. Si un llogater es troba en alguna d’aquestes situacions, pot acreditar les esmentades dificultats pagant els lloguers pendents en els òrgans que tenen funcions de dipòsit o consignació, és a dir, els jutjats o la caixa general de dipòsits de la Generalitat.