Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el decret llei que autoritza la formalització d'operacions d'endeutament i la concessió d'avals durant el període de pròrroga pressupostària

El Govern aprova el decret llei que autoritza la formalització d'operacions d'endeutament i la concessió d'avals durant el període de pròrroga pressupostària

query_builder   8 gener 2019 15:30

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret llei que autoritza la formalització d'operacions d'endeutament i la concessió d'avals durant el període de pròrroga pressupostària


 
El Govern ha aprovat el Decret llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, que permet a la Generalitat i a les entitats del sector públic formalitzar operacions d’endeutament mentre no s’aprovin els nous comptes, per poder fer front a les amortitzacions que vencen durant aquest exercici. El volum total d’aquestes operacions no podrà superar el límit autoritzat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, incrementat pels imports que es derivin dels programes d’endeutament que s’aprovin en aplicació de la normativa d’estabilitat pressupostària.
 
El Decret també autoritza el Govern a prestar avals i garanties. Concretament, l’acord permet a l’Executiu català avalar les bestretes reemborsables concedides per l’Administració de l’Estat al Parc Científic de Barcelona i al Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, en virtut de les convocatòries dirigides a parcs científics i tecnològics fetes des de l’any 2000, per uns imports màxims de 52.500.000 i 7.500.000 euros, respectivament. Es manté vigent la línia d’avals de 25 milions d’euros, aprovada per la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2015, per facilitar l’externacionalització de les seccions de crèdit d’aquelles cooperatives agràries, inscrites al Registre General de Cooperatives, que voluntàriament ho decideixin.
 
La Generalitat podrà destinar 50.000.000 euros a avalar les entitats del sector públic afectades per la nova normativa de l’IVA i podrà concedir un aval a Circuits de Catalunya, SL, per garantir l’organització del gran premi de la Fórmula 1 els anys 2019 i 2020, per un import anual màxim de 24.155.104 dòlars americans. També s’autoritza l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) a avalar la concessió de préstecs a estudiants universitaris per finançar la matrícula universitària. L’import màxim d’aquesta operació no pot superar els 6.000.000 euros.
 
Pel que fa a les garanties, s’autoritza el Govern a concedir garanties a favor de l’ICF per valor de 78.293.581,4 euros com a màxim, perquè aquesta entitat de crèdit pugui formalitzar convenis amb els diferents departaments, que li permetin atorgar préstecs per finançar projectes culturals; empreses de l’economia social; empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura; i per fomentar el comerç i el desenvolupament del sector industrial.
 
D’altra banda, el text aprovat avui dona resposta, durant la pròrroga pressupostària, a la necessitat urgent de cobrir places vacants ja pressupostades, quan aquesta provisió sigui inajornable i prioritària per al correcte funcionament dels serveis públics. Així, l’article 2 del Decret preveu la convocatòria excepcional i per una sola vegada de processos selectius exclusius de promoció interna, que en cap cas poden comportar un increment global de les despeses de personal prorrogades.
 
Finalment, l’article 3 estableix que el tipus de l’impost d’actes jurídics documentats que grava l’adquisició d’habitatges protegits és del 0,1% i que aquesta normativa tributària té efectes des del 16 de novembre del 2018. Després que el Govern de l’Estat decidís que el subjecte passiu de l’impost d’actes jurídics documentats en les escriptures hipotecàries eren les entitats bancàries, el Govern català va suprimir tots els tipus reduïts de l’impost aplicables a les escriptures de préstecs hipotecaris i que l’Executiu havia creat per reduir la càrrega fiscal a determinats contribuents i per facilitar l’accés a l’habitatge a determinats col·lectius. Amb aquest nou text, el Govern ha decidit mantenir el tipus reduït de l’impost en l’adquisició dels habitatges protegits que no tenen la consideració d’habitatges de protecció oficial, per continuar afavorint l’adquisició d’aquest tipus d’habitatges.
 
Aquest Decret llei conté tres articles i una disposició final i entrarà en vigor el mateix dia que surti publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.