Recerca i Universitats

SUR

Impulsat per la Secretaria d'Universitats i Recerca i l'Institut Català de les Dones

Govern i universitats signen un conveni de col·laboració per facilitar el canvi d'estudis oficials de grau a les estudiants víctimes de violència masclista

query_builder   10 gener 2019 16:10

event_note Nota de premsa

Impulsat per la Secretaria d'Universitats i Recerca i l'Institut Català de les Dones

Govern i universitats signen un conveni de col·laboració per facilitar el canvi d'estudis oficials de grau a les estudiants víctimes de violència masclista

 • Les conselleres Elsa Artadi i Àngels Chacón han subscrit l’acord amb tots els rectors i rectores de les universitats de Catalunya 
 • El conveni respon a la voluntat del Govern i de les universitats de lluitar contra la violència de gènere i garantir els drets bàsics de les dones que la pateixen
 • Aquesta actuació s’emmarca en els disset objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides per superar les desigualtats socials
SUR
 
La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i la d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, han signat avui un conveni de col·laboració amb tots els rectors i rectores de les universitats de Catalunya amb l’objectiu d’implantar un procediment excepcional de canvi d’estudis oficials de grau adreçat a dones estudiants que acreditin la condició de víctimes de violència masclista..
 
Aquesta mesura permetrà a les dones víctima de violència masclista, així com als fills i filles que en depenen, continuar els estudis oficials de grau en una universitat diferent d’aquella en què els van iniciar. La finalitat és que la persona afectada pugui continuar els seus estudis, en el termini de temps més curt possible, mitjançant el trasllat del seu expedient, en qualsevol de les universitats del sistema català que hagi triat.
 
En el transcurs de l’acte de signatura, la consellera Artadi ha assegurat que el conveni és “una passa endavant en la cura i en la recuperació de les dones que han sigut supervivents, que són supervivents de la violència masclista”. Tot i això, la consellera ha considerat que “queda molta feina a fer i les dades ho demostren” i ha afegit “que estem comprovant aquests dies que tenim amenaces noves que pensàvem que ja no hi serien, que veiem opcions polítiques que fan discursos aberrants, discursos negacionistes de la violència masclista i, fins i tot, sobre les desigualtats més bàsiques entre dones i homes”. “Són drets que ens ha costat molt obtenir i que són insuficients, recursos que ens ha costat molt blindar i que evidentment són insuficients, i per això hi lluitem cada dia per tenir-ne més”, ha reblat la consellera de la Presidència.
 
Per la seva banda, la consellera Chacón ha assegurat que el conveni signat aquest migdia és “un acte de responsabilitat, que esperem pugui servir de precedent per altres moltes actuacions necessàries, diria imprescindibles, per avançar en la direcció correcta”. Chacón ha considerat les universitats com “a part de l’estructura que ha de donar resposta a la violència de gènere de la nostra societat; amb sentit de participació i solidaritat amb la societat de la que forma part”. En aquest sentit, la consellera ha volgut donar un “sincer agraïment” a les 12 universitats catalanes “per ser-hi presents i no deixar de treballar en aquest àmbit”
 
El conveni respon a la voluntat del Govern i de les universitats catalanes de lluitar contra la violència de gènere i garantir els drets bàsics de les dones que la pateixen. Les entitats signants reconeixen que la violència de gènere és un problema estructural que pateixen les dones, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat, en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre dones i homes. En aquest sentit, es tracta d’una greu vulneració dels drets humans i un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat.
 
Per aquest motiu, correspon als poders públics establir els mecanismes adients per contribuir a l’eradicació d’aquesta violència i garantir el dret bàsic de les dones a viure en pau. El present conveni s’emmarca, a més, en els disset objectius de desenvolupament sostenible fixats per Nacions Unides per superar les desigualtats socials.
 
Procediment i acreditació
El procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau s’iniciarà quan la dona víctima de violència masclista, o els fills o filles que en depenen, sol·liciti el trasllat d’expedient en la universitat on ha iniciat els seus estudis de grau. Aquest procediment per realitzar el canvi d’universitat tindrà un caràcter gratuït.
 
Per tal d’acreditar la consideració de víctima de violència masclista la persona afectada podrà aportar com a proves qualificades:
 1. La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit la violència de gènere.
 2. L’ordre de protecció vigent.
 3. L’Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 
En absència d’aquestes proves també es consideraran situacions de violència masclista l’existència dels següents indicis:
 • Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assegurament vigent.
 • L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament la manifestació de violència de gènere.
 • L’informe del ministeri fiscal.
 • L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de violència de gènere.
 • L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de la situació de violència de gènere. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció primària, als serveis d’acolliment i recuperació, als serveis d’intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat.
 • L’informe de l’Institut Català de les Dones.
 • Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.
 
Comissió de seguiment
Amb la finalitat de dur a terme un seguiment detallat del present conveni es crearà una Comissió de seguiment composada per tres persones en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya –una designada pel titular de la Secretaria d’Universitats i Recerca, una pel Consell Interuniversitari de Catalunya, i una per l’Institut Català de les Dones–; així com una persona en representació de cadascuna de les universitats signatàries, nomenada pel seu respectiu rector o rectora.
 
Aquesta Comissió vetllarà, entre altres, pel compliment del conveni i intervindrà en la resolució de les controvèrsies que es puguin suscitar en el seu desenvolupament així com en els casos dubtosos.
 
La Secretaria d’Universitats i Recerca, adscrita al departament d’Empresa i Coneixement, farà de mitjancera col·laborant amb les universitats per garantir les finalitats previstes en el conveni. Així mateix, es compromet a mantenir l’exempció  de preus públics per a víctimes de violència de gènere.
 
Per la seva banda, l’Institut Català de les Dones col·laborarà amb les universitats aportant tota la informació sobre els serveis i recursos disponibles a Catalunya per a les dones en situació de violència de gènere.
 
L’acte de presentació del conveni ha comptat amb l’assistència del secretari d’Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau; el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas; i la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Núria Balada, entre altres.
 
En el decurs de l’acte de signatura, a banda de les dues conselleres, també han intervingut el rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep Antoni Planell, com a president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), i el rector de la Universitat Ramon Llull (URL), Josep Maria Garrell (Universitat Ramon Llull), en representació de les universitats privades. Així mateix, hi ha participat la presidenta de la Comissió Dona i Ciència del CIC, Anna Berga.