Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el decret llei que regula els serveis de lloguer de vehicles amb conductor

El Govern aprova el decret llei que regula els serveis de lloguer de vehicles amb conductor

query_builder   29 gener 2019 15:20

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret llei que regula els serveis de lloguer de vehicles amb conductor


 
  • La norma preveu una precontractació d’un interval de temps mínim de 15 minuts i habilita ajuntaments o ens locals metropolitans a modificar-lo
 
  • Prohibeix la geolocalització prèvia i també que els vehicles VTC circulin per les vies captant clients
 
El Govern ha aprovat el decret llei de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor (VTC), que estableix les condicions d’explotació i control d’aquest servei a tot Catalunya. La norma entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i, a partir d’aquest moment, el Parlament té un mes per convalidar-lo.
 
Aquest decret llei habilita els ajuntaments o ens locals metropolitans a ordenar i gestionar les diferents modalitats de serveis urbans de transport amb vehicles amb capacitat màxima de fins a nou places, sempre que tinguin origen i destinació dins de l’àmbit municipal o metropolità.
 
Pel que fa a les condicions d’explotació del servei, regula tres aspectes:
 
  • En primer lloc, estableix que el Govern i els ens locals poden determinar reglamentàriament les condicions de precontractació que resultin adients en cada cas, amb l’objectiu de millorar la gestió de la mobilitat interior de viatgers o per garantir el control efectiu de les condicions de prestació dels serveis.
 
Per considerar que existeix precontractació, el Decret llei estableix que ha de transcórrer un interval de temps mínim de 15 minuts entre la contractació i la prestació efectiva del servei. I afegeix que els ens locals poden augmentar aquest interval de temps en l’exercici de les seves competències sobre la utilització del domini públic viari, gestió del trànsit urbà, protecció del medi ambient i prevenció de la contaminació atmosfèrica.
 
  • En segon lloc, estableix que els vehicles amb llicència VTC no podran circular per les vies públiques buscant clients ni propiciar la captació de viatgers que no hagin contractat abans el servei. Per tant, els obliga a estar estacionats en aparcaments o garatges.
 
  • I finalment, els prohibeix tenir activada la geolocalització del vehicle, que permet als clients ubicar els vehicles disponibles amb caràcter previ a la contractació. Només es podrà activar un cop l’usuari hagi contractat el servei.
 
Incomplir qualsevol d’aquestes condicions de prestació dels serveis de VTC es considerarà una infracció greu, d’acord amb la Llei 12/1987, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, amb multes que poden arribar als 1.400 euros.
 
Control i sancions
 
Pel que fa al control de l’activitat dels VTC, el Decret llei estableix que els ens locals poden crear un registre de vehicles que presten aquest servei en el seu àmbit territorial amb l’objectiu de poder comptar en tot moment amb dades objectives del nombre de vehicles d’aquest tipus que operen en el seu àmbit territorial i poder projectar adequadament les seves competències. I determina que les policies locals, en la seva activitat inspectora, han de donar compte de les infraccions detectades als òrgans administratius corresponents, ja sigui la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona o els ajuntaments, segons el cas.  
 
Llei per regular de manera integral el transport de viatgers
 
Aquest Decret llei aborda els aspectes urgents per diferenciar el servei de taxi del de transport de viatgers amb vehicles de fins a nou places en la modalitat de lloguer de vehicles amb conductor. No obstant això, el Govern iniciarà de manera immediata l’elaboració de la Llei de regulació integral dels serveis de transport de viatgers en vehicle turisme (taxi i VTC) a Catalunya, que inclourà mesures per a la modernització i adaptació a les noves realitats.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia