Direcció General de Comunicació

El Govern obre tres noves consultes públiques prèvies a l'elaboració de projectes de decret

El Govern obre tres noves consultes públiques prèvies a l'elaboració de projectes de decret

query_builder   5 febrer 2019 15:05

event_note Nota de premsa

El Govern obre tres noves consultes públiques prèvies a l'elaboració de projectes de decret


 
 
·       El Govern realitzarà consultes públiques prèvies a l’elaboració de tres projectes de decrets referents a l’accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic; al Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya; i al model de governança de la pesca professional a Catalunya
 
·        Aquests acords van en la línia del compromís aprovat pel Consell Executiu en la reunió del passat 22 de gener, en què acordava reforçar el fet de consultar la ciutadania i els sectors afectats, sobre les diverses opcions considerades a l’hora d’elaborar una normativa
 
 
El Govern realitzarà consultes públiques prèvies a l’elaboració dels següents projectes de decrets:
 
·       Projecte de decret de procediment d'autorització per a l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic
·       Projecte de decret sobre el funcionament i les formes d'accés, inscripció i cancel·lació del Cens d'entitats del voluntariat de Catalunya.
·       Projecte de decret de modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya.
 
En aquest sentit, aquests acords van en la línia del compromís aprovat pel Consell Executiu en la reunió del passat 22 de gener d’enguany, en què va acordar reforçar el fet de consultar la ciutadania i els sectors afectats, sobre les diverses opcions considerades a l’hora d’elaborar una normativa. Era un acord que s’inscrivia en el marc de la política de millora de la regulació del Govern, la qual pretén assegurar l’eficàcia, l’eficiència i la transparència de l’acció de l’Executiu.
 
 
Accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic
 
La consulta prèvia al Projecte de decret de procediment d'autorització per a l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic, vol recollir aportacions que ajudin a millorar el seu protocol d’accés.
 
Concretament vol determinar els criteris per al reconeixement de les entitats i de les persones que poden accedir a dades confidencials amb finalitats científiques; establir els requisits, tramitació i valoració dels projectes de recerca; establir les condicions d’accés i ús de les dades; i determinar les mesures que han de garantir la seguretat i preservació de les dades.
 
La consulta s’adreça tant a la ciutadania, en general, com a les institucions que poden accedir a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic: instituts d’investigació científica, investigadors, centres de recerca i entitats de dret públic dedicades al disseny, la planificació, la programació, el seguiment i l’avaluació de polítiques públiques.
 
El projecte de decret donarà resposta a la demanda de facilitar l’accés a dades confidencials amb finalitats científiques sota determinades condicions, per tal que aquest esforç reverteixi socialment en termes de cohesió i benestar.
 
Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya
 
La consulta prèvia al Projecte de decret sobre el funcionament i les formes d'accés, inscripció i cancel·lació del Cens d'entitats del voluntariat de Catalunya, vol informar de la creació d’aquesta nova regulació per recollir les propostes de millora que puguin fer les administracions públiques, les entitats sense ànim de lucre, les persones voluntàries, la ciutadania i col·lectius partícips en aquest decret.
 
La nova normativa persegueix diverses finalitats:
 
·       Disposar d’una norma reglamentària que reguli el procediment del Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya en totes les seves fases: alta, modificació i baixa.
 
·       Oferir seguretat jurídica i transparència al procés d’inscripció, modificació i baixa del Cens.
 
·       Que sigui un instrument efectiu per al Govern per a la planificació de les polítiques públiques de foment del voluntariat, i que garanteixi una acció voluntària de qualitat.
 
·       Disposar d’una eina efectiva per atendre les singularitats de les entitats de cada territori.
 
·       Disposar d’instruments efectius per combatre aquelles activitats que, malgrat dites de voluntariat, romanen excloses de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme.
 
·       Simplificar els tràmits per acreditar el caràcter d’entitat de voluntariat a Catalunya.
 
·       Desplegar la llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i foment de l’associacionisme en relació amb les accions de foment que les Administracions Públiques per enfortir el voluntariat.
 
Aquesta regulació s'emmarca en allò que estableix el Pla de Govern sobre l’enfortiment del model català de l’associacionisme i el voluntariat i la promoció del seu paper com a agent de transformació social, tot aprofitant l’impuls de les noves tecnologies.
 
Model de governança de la pesca professional
 
La consulta prèvia al Projecte de decret de modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya, vol evitar que prosperi el recurs contenciós administratiu interposat per l’Estat i evitar el risc que quedi anul·lada, la qual cosa implicaria que no es pogués dur a terme el model de cogestió en la regulació dels recursos pesquers a Catalunya.
 
La modificació inclourà l’especificitat de les competències en els diferents tipus d’aigües (aigües interiors, de gestió autonòmica i aigües exteriors).
`