Educació

examen

Un total de 75.132 alumnes duen a terme, entre avui i demà, les proves d'avaluació de 4t d'ESO

query_builder   13 febrer 2019 08:00

event_note Nota de premsa

Un total de 75.132 alumnes duen a terme, entre avui i demà, les proves d'avaluació de 4t d'ESO

  • S’avalua l’assoliment de les competències bàsiques de matemàtiques, llengua catalana, castellana i estrangera, i de l’àmbit cientificotecnològic
 
Examen
Entre avui i demà, un total de 75.132 alumnes duran a terme les proves d’avaluació de 4t d’ESO, que han de mesurar el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa d’ensenyament obligatori.
 
Es tracta d’una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística -en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l'Aran-, en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica. En competència comunicativa lingüística en llengua estrangera s'avaluen l'anglès, el francès i l'alemany. Avui s’avaluaran les competències en llengua estrangera, àmbit cientificotecnològic i llengua aranesa pels alumnes de l’Aran; i demà, en llengua catalana, matemàtiques i llengua castellana.
 
Els alumnes provenen de 1.082 centres educatius catalans, ja siguin públics, concertats o privats. La distribució d’alumnat en funció dels diferents serveis territorials és la següent:
 
Servei territorial
Alumnes participants a la prova
Consorci d’Educació de Barcelona
13.603
Vallès Occidental
10.244
Maresme-Vallès Oriental
8.981
Baix Llobregat
8.490
Barcelona Comarques
8.472
Girona
7.958
Tarragona
6.549
Catalunya Central
5.460
Lleida
3.819
Terres de l’Ebre
1.556
TOTAL
75.132
 
 
Aquest és el vuitè curs que s’aplica la prova. Enguany, com a novetat, s’hi ha introduït una millora tècnica per agilitzar el sistema de correcció. A cada quadern li correspon dos fulls de respostes: un per respondre les preguntes tancades, que té una correcció automatitzada; i un altre per respondre les preguntes obertes i per escriure-hi la redacció en la competència comunicativa lingüística.
 
Aquestes proves tenen caràcter diagnòstic i no marquen, en cap cas, la superació o no de l’etapa. Tant avui com demà, a partir de les 13h, es podran consultar els enunciats de les diferents proves a l’espai web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, on també hi ha tota la informació respecte a aquesta edició de les proves:  http://csda.gencat.cat/ca/.
 
Contingut de les proves
 
En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, s’avalua la comprensió lectora i l’expressió escrita. Pel que fa a la comprensió lectora, es valora l’obtenció d’informació; interpretació de la informació; reflexió i valoració; i en l’expressió escrita la redacció -adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística-.
 
Respecte la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del vocabulari i la correcció lingüística.
 
Pel que fa a la prova de competència matemàtica, avalua la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres, informacions numèriques, dades estadístiques i els aspectes espacials de la realitat. Per això, inclou situacions i problemes relacionats amb la vida quotidiana i amb el coneixement científic i social a través d’operacions bàsiques, símbols, i formes d'expressió i de raonament matemàtic.
 
Quant a la prova cientificotecnològica, s’inclouran exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, interpretació de dades i ús de la metodologia científica.
 
 
13 de febrer de 2019
 

1  

Imatges

examen

examen 63

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia