La consellera Chacón, durant la seva intervenció
La consellera Chacón, durant la seva intervenció
·     La titular d’Empresa i Coneixement presideix la reunió de la taula d’entitats del Pacte Nacional per a la Transició Energètica, amb un centenar d’associacions, empreses i agents socials  
 
·     La consellera anuncia la creació d’una agència catalana de l’energia, que servirà com a instrument de governança i coordinació de totes les actuacions en aquest àmbit

La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha presidit avui la reunió de la taula d’entitats del Pacte Nacional per a la Transició Energètica, que ha comptat amb la participació d’un centenar d’associacions, empreses i agents socials. Chacón ha posat sobre la taula la represa del desplegament de les mesures i estratègies incloses en el document de bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica, després de les dificultats polítiques viscudes a Catalunya els darrers mesos, i ha anunciat l’elaboració de la Llei de la Transició Energètica de Catalunya i també la creació d’una agència catalana de l’energia, com a instrument de governança i coordinació de totes aquestes actuacions. "Tenim un repte per endavant: dur a terme una transició energètica i aprofitar al màxim els nostres recursos renovables per millorar la nostra competitivitat. I això ho hem de fer amb el consens de la societat catalana i de les forces polítiques", ha explicat la consellera.
 
La consellera ha refermat el compromís del Govern amb l’avenç cap a un nou model energètic més democràtic i centrat en el ciutadà, més net, sostenible i descentralitzat, i ha enumerat les diferents actuacions que liderarà la Generalitat per fer-lo possible. Així, Chacón  ha anunciat l’elaboració d’una Llei de transició energètica de Catalunya, que servirà per fixar com a norma les estratègies incloses en el document de bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica. "Catalunya té vocació d'Estat, i com a tal tenim els instruments legals i de consens, com les bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica i la llei del Canvi Climàtic, que ja recullen i adopten els objectius europeus en ematèria d'energia. La Llei del Canvi Climàtic ens deia el què, els objectius; la nova Llei de Transició energètica ens dirà el com", ha resumit Chacón.
 
Per materialitzar aquesta llei i fer efectiu el canvi de model energètic, el departament d’Empresa i Coneixement ja està treballant en l’elaboració del Pla de l’Energia 2020-2030, que establirà els objectius concrets que ha d’assolir Catalunya en matèria d’energia –i que estaran en línia amb la Llei de Canvi Climàtic i amb el paquet normatiu “Energia neta per a tots els europeus” de la Unió Europea-. A més, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) està definint els seus plans d’acció a curt termini, que han d’esdevenir els instruments d’actuació sobre el terreny.
 
La consellera també ha anunciat la creació d’una agència catalana d’energia. Aquest ens tindrà com a objectiu desenvolupar la governança de totes les actuacions que es duguin a terme en el marc de la transició energètica al màxim nivell del Govern.
 
Chacón ha recordat la necessitat de fer aquesta transició de manera consensuada amb tota la societat. En aquest sentit, la consellera ha convidat tots els membres de la taula a participar activament en aquest procés, i ha anunciat que s’establiran canals de participació per agilitar la seva aportació al debat en forma de propostes, idees i projectes. Perquè la participació tingui la màxima pluralitat i representativitat, també s’està constituint la taula de partits polítics per  la transició energètica, en què prendran part els diferents grups parlamentaris.
 
Catalunya, pionera en polítiques de transició energètica
 
La Generalitat de Catalunya ha estat una administració pionera a l’hora d’orientar la seva política energètica cap a un canvi de model, basat en l’apoderament del ciutadà i en la sostenibilitat. En aquest sentit, i malgrat les limitacions competencials, els darrers anys els esforços s’han centrat en actuacions directament relacionades amb l’estalvi i l’eficiència energètica i la descarbonització. Així, s’han promogut mesures per impulsar l’autoconsum fotovoltaic –com ara la creació de grups de treball per identificar i eliminar les barreres a aquesta modalitat o les línies d’ajuts per a la instal·lació de bateries de suport a instal·lacions d’autoconsum-, per fomentar la mobilitat elèctrica –com ara la instal·lació d’una xarxa de recàrrega ràpida per facilitar la mobilitat elèctrica interurbana, que enguany arribarà a les 100 estacions a tot el país o les polítiques d’incentius, com la gratuïtat dels peatges de les autopistes de titularitat catalana-  o en l’àmbit de l’edificació eficient –en són un exemple l’Estratègia catalana per a la renovació energètica d'edificis o l’Acord de Govern per a l’estalvi i l’eficiència energètica en els edificis públics-.

2  

Imatges

La consellera Chacón s'adreça als membres de la Taula

La consellera Chacón s'adreça als membres de la Taula 865

La consellera Chacón, durant la seva intervenció

La consellera Chacón, durant la seva intervenció 841