Direcció General de Comunicació

Construïm Catalunya

El Govern activa un portal per explicar les actuacions que s'han fet municipi a municipi

query_builder   13 abril 2010 14:30

event_note Nota de premsa

El Govern activa un portal per explicar les actuacions que s'han fet municipi a municipi


 • El portal recull més de 5.000 actuacions realitzades o en curs des del 2006
 • L'eina representa un exercici de transparència i permet conèixer al detall el destí dels diners públics
 • www.gencat.cat/construim permetrà a tots els ciutadans conèixer què s'ha construït o s'està construint al seu municipi i a tot Catalunya
 • La inversió de la Generalitat associada a aquestes actuacions supera els 22.000 milions d'euros
El Govern activa avui el portal "Construïm Catalunya. Actuacions 2006-2010" és un portal on per primera vegada es recullen totes les actuacions -escoles, instituts, equipaments sanitaris, pisos, carreteres, etc- que la Generalitat ha realitzat en els darrers quatre anys. S'inspira en la voluntat del Govern de donar transparència a la seva gestió i de retre comptes de la seva feina davant del ciutadà.
Web Construïm 2006-2010
.
 
Les actuacions recollides són:
 
 • equipaments esportius
 • emergències i seguretat (comissaries i parcs de bombers)
 • equipaments socials (casals cívics i casals de gent gran)
 • obres i serveis incloses al PUOSC (electrificació rural, telecomunicacions, altres)
 • transports i mobilitat (carreteres, camins, FGC, metro, autobusos, altres infraestructures, ports, aeroports)
 • polígons industrials (sòl per activitats econòmiques, centres logístics, aparcaments de vehicles pesants)
 • barris i nuclis antics (llei de barris, remodelacions urbanes....)
 • edificis judicials
 • centres penitenciaris (centres educatius de justícia juvenil)
 • equipaments educatius (escoles, instituts, escoles oficials d’idiomes, escoles d’adults, centres de recursos, centres d’educació especial, llars d’infants, altres equipaments educatius)
 • comerç (mercats)
 • equipaments culturals (museus, arxius, biblioteques, sales polivalents)
 • equipaments sanitaris (hospitals, CAPs, consultoris locals, centres sociosanitaris, centres de salut mental, altres equipaments sanitaris)
 • agricultura (regadius, concentracions parcel·làries, camins rurals)
 • equipaments socials (centres de dia per a gent gran, centres d’atenció a la infància i l’adolescència, centres d’atenció especial per a persones amb discapacitat)
 • habitatge (promoció de sòl residencial, habitatges de protecció oficial, rehabilitació de barris)
 • gestió de l’aigua (depuradores, xarxa d’abastament en alta, dessalinitzadores, potabilitzadores)
 • medi natural (rius, lleres i rieres, boscos)
 • gestió de residus (infraestructures de tractament)
 
 
De moment, recull més de 5.000 actuacions, que suposen un volum d’inversió superior als 22.000 milions d’euros. El portal és un producte viu i per tant progressivament s’aniran introduint canvis. Per exemple, l’acabament d’algunes obres o l’inici d’altres.
 
De les actuacions recollides al portal, més del 50% les realitza i les executa completament la Generalitat. La resta, són obres subvencionades per l’administració catalana, que tiren endavant ajuntaments i entitats socials. Sense tenir en compte les obres subvencionades, gairebé el 70% de les actuacions impulsades pel Govern en aquesta legislatura estan acabades. La resta, estan en execució o a punt d’iniciar-se.
 
Si ens fixem en el nombre d’actuacions, entre les obres executades directament per la Generalitat predominen les relacionades amb els equipaments educatius.
 
Pel que fa a obres subvencionades, les més nombroses són les que formen part del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i les vinculades a la Llei de Barris.
 
Per volum d’inversió, destaquen les actuacions relacionades amb transports i mobilitat, seguides pels equipaments educatius, els sanitaris, l’habitatge, la gestió de l’aigua i l’agricultura.
 
 
 
 
Àmbit
Actuacions
Import
Transports i mobilitat
                487   
Més de 10.500 MEUR
Equipaments sanitaris
                246  
Prop de 2.000 MEUR
Equipaments educatius
                963  
Més de 1.800 MEUR
Habitatge
                535  
Més de 1.600 MEUR
Gestió de l'aigua
                211  
Més de 1.400 MEUR
Agricultura
                161  
Més de 1.200 MEUR
Equipaments judicials
                  48  
Prop de 1.000 MEUR
Obres i serveis
             1.699  
Prop de 600 MEUR
Gestió de residus
                  13  
Més de 500 MEUR
Emergències i Seguretat
                  72  
Prop de 350 MEUR
Equipaments socials
                242  
Més de 250 MEUR
Universitats i recerca
                  23  
Més de 215 MEUR
Polígons industrials
                  79  
Més de 200 MEUR
Equipaments esportius
                250  
Més de 135 MEUR
Equipaments culturals
                266  
Més de 100 MEUR
Comerç i turisme
                  20  
Més de 2 MEUR
Total
             5.315  
Més de 22.000 MEUR
 
Font d’informació de les dades
 
Els continguts i dades del cercador provenen del Sistema de Coneixement de les Actuacions al Territori (SCAT), aplicació informàtica del Departament de la Presidència actualitzada regularment a través de les dades proveïdes pels diferents departaments i empreses públiques de la Generalitat de Catalunya.
 
Les dades incloses en aquesta aplicació són les inversions pròpies i subvencions de capital a ens locals, per a obres territorialitzables vives (acabades, iniciades o en procés) en algun moment del període 28/11/2006 fins a la data actual.
 
Les dades recollides són dades d’execució contractual agregades, és a dir que per a una mateixa obra s’han agregat tots els expedients contractuals que hi estan relacionats, per tal de formar un únic registre.
 
No es relacionen a la base de dades, i per tant a l’aplicació, les obres a oficines administratives encara que siguin d’atenció al públic (p.e. les noves oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya). L’excepció són les noves seus centrals de les delegacions territorials a Girona i Tortosa, i la remodelació del Palau de Pedralbes, pel seu valor especial.
 
Fàcil consulta
L’aplicació permet que qualsevol ciutadà des del seu blog, facebook, twitter, etc. enllaci amb el mapa concret del seu interès per tal de poder contribuir al debat dins la Xarxa.