Direcció General de Comunicació

El Govern destina 40 milions d'euros a préstecs per aportar liquiditat a les explotacions agràries

El Govern destina 40 milions d'euros a préstecs per aportar liquiditat a les explotacions agràries

query_builder   13 abril 2010 14:11

event_note Nota de premsa

El Govern destina 40 milions d'euros a préstecs per aportar liquiditat a les explotacions agràries

 
 
  • Vol evitar l’abandonament d’explotacions amb els titulars més joves i la reducció de la competitivitat de la resta d’explotacions que no puguin afrontar noves inversions
  • Aquesta mesura forma part del Pla de Xoc per al sector agroalimentari aprovat pel Govern el passat 30 de març
 
El Govern ha acordat obrir una línia de préstecs a través de l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) per aportar liquiditat a les explotacions agràries. Amb aquesta mesura el Govern vol donar suport al sector agrari, que ha viscut una campanya amb greus problemes econòmico-financers, tant per la forta davallada de la renda derivada de preus anormalment baixos en la majoria de sectors, com per les dificultats amb què s’estan trobant les explotacions a l’hora d’accedir al crèdit.
 
L’objectiu de la proposta és que les explotacions afectades puguin finançar la nova campanya i allargar el termini per periodificar en els resultats futurs de l’explotació els costos d’aquesta campanya.
 
Aquesta mesura forma part del Pla de Xoc per al sector agroalimentari aprovat pel Govern el 30 de març de 2010 per donar resposta a les principals necessitats del sector, tant agrari com pesquer i a la indústria agroalimentària.
 
El Govern considera que la situació del sector agrari és preocupant i pot produir l’abandonament d’explotacions amb titulars més joves, que han realitzat inversions de modernització, i la reducció de la competitivitat de la resta d’explotacions que no podran afrontar noves inversions i fins i tot se’ls farà difícil la realització de les feines mínimes de conreu a l’inici de la nova campanya. Els preus s’han situat a nivells anormalment baixos, no només per l’excés d’oferta interna, sinó per la situació de crisi general que afecta l’economia, la qual cosa s’ha traduït en una davallada molt forta dels ingressos, que en molts casos han estat per sota de les despeses. Tot això ha implicat un agreujament de la situació financera de les explotacions que ja arrossegaven algunes dificultats.
 
Els préstecs es destinen a explotacions ramaderes, els titulars de les quals siguin agricultors professionals (AP) o aquestes siguin explotacions agràries prioritàries (EAP) que disposin, en ambdós casos, com a mínim de 0,8 Unitats de Treball Agrícola (UTA). La UTA s’entén com el treball efectuat per una persona dedicada a temps complet durant un any d’activitat.
 
 
Les condicions dels préstecs són les següents:
  • Import global màxim de la línia de préstec: 40.000.000€.
  • Període per presentar les sol·licituds de préstec: Des de l’aprovació de l’Acord de Govern i fins al 31 d’agost de 2010.
  • Import màxim del préstec/titular: 120.000€.
  • Tipus d’interès: EURIBOR a un any més un diferencial de 2,75 punts.
  • Termini d’amortització màxim: 5 anys amb el primer de carència i venciments trimestrals.
  • Comissió d’obertura: 0,5% del préstec formalitzat, excepte en el cas que el titular garanteixi el préstec amb la fiança solidària de la Societat Estatal de Caución Agraria (SAECA).
  • Comissió d’estudi: exempta.
 
Les sol·licituds de préstec es poden presentar a les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR). Prèviament a la concessió del préstec, el DAR emetrà un informe previ favorable amb la indicació de l’import màxim del préstec a estudiar. Aquest informe, juntament amb la sol·licitud del préstec i la documentació presentada, es trametrà a l’ICCA, que estudiarà l’operació i en reclamarà, si escau, documentació complementària per a l’aprovació del préstec. L’ICCA establirà les garanties necessàries per finançar els préstecs i en decidirà la concessió en funció del risc de cada petició.