Educació

ARTISTA

La preinscripció dels ensenyaments obligatoris serà del 29 de març al 9 d'abril

query_builder   1 març 2019 08:00

event_note Nota de premsa

La preinscripció dels ensenyaments obligatoris serà del 29 de març al 9 d'abril

  • El principal canvi és que s’elimina la puntuació per malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic i la puntuació per a pare, mare, tutors o germans exalumnes que han estat escolaritzats al centre
  • En els ensenyaments postobligatoris, com a novetat, s’amplia la preinscripció electrònica que es podrà realitzar per a tots els cicles de formació professional, tant de grau mitjà com superior, i per a batxillerat
 
ARTISTA
El Departament d’Educació ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució que informa del calendari i de la normativa sobre el procés de preinscripció i matriculació del curs 2019-2020 en els centres sufragats amb fons públics. Per als ensenyaments obligatoris –segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria-, la preinscripció es podrà dur a terme entre el 29 de març i el 9 d’abril. El principal canvi és que s’elimina la puntuació per malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic i la puntuació per a pare, mare, tutors o germans exalumnes que han estat escolaritzats al centre.
 
En la resolució es determinen també les dates per a la resta d’ensenyaments: primer cicle d’educació infantil en llars d’infants de la Generalitat, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà d’FP i arts plàstiques i disseny, cicles de grau superior d’FP i arts plàstiques i disseny, programes de formació i inserció, ensenyaments esportius, ensenyaments d’adults, ensenyaments artístics professionals de música i dansa, artístics superiors, ensenyaments d’arts escèniques, curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i idiomes a les escoles oficials d’idiomes.
 
ASTRONAUTA
Criteris de prioritat de les sol·licituds
 
Quan hi ha més sol·licituds que places vacants, les sol·licituds s’ordenen seguint  els criteris de prioritat. En primer lloc, en l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres adscrits. I per a l'ESO i el batxillerat, tenen preferència els alumnes que cursen simultàniament ensenyaments professionals de música o dansa, o que segueixen programes esportius d'alt rendiment.
 
En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat, per a l'ordenació de les sol·licituds s’apliquen a continuació els criteris generals de prioritat, que són els següents:
-       Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
-       Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
o   Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
o   Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
o   Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
o   A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
-       Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
-       Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
-       En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 
Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Pel que fa a l’eliminació dels criteris complementaris de prioritat per malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs o per haver tingut el pare, mare, tutors o germans escolaritzats al centre, l’objectiu és afavorir la igualtat en l’accés al sistema educatiu. En aquest sentit, el Departament considera que l’escolaritat ha de ser equilibrada i el fet que un alumne passi per davant gràcies a aquests punts complementaris va en contra de l’equitat i de la igualtat en l’accés al sistema educatiu. A més, en el cas dels punts per malaltia crònica, actualment els menjadors escolars ja incorporen menús específics per a alumnat amb aquestes malalties digestives, com ara celíacs.
XEF
Novetat als ensenyaments postobligatoris
 
Per als ensenyaments postobligatoris, la preinscripció per al curs vinent es podrà dur a terme del 14 al 21 de maig de 2019 en el cas de batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional, i d'arts plàstiques i disseny, i, del 29 de maig al 5 de juny de 2019, en el cas dels cicles de grau superior de formació professional, i d'arts plàstiques i disseny.
 
Per al curs 2019-2020 s’amplia, com a novetat, la preinscripció electrònica, que el curs passat es va incorporar en els cicles formatius de grau superior d'FP, i que enguany es podrà realitzar per a tots els cicles formatius de formació professional, tant de grau mitjà com de grau superior, i per a batxillerat. La preinscripció electrònica comporta la possibilitat de presentar telemàticament la sol·licitud, sense necessitat de tràmit presencial. Tampoc cal aportar documentació en paper d’aquelles dades de què l’Administració ja disposi.
 
Podeu consultar tota la informació sobre preinscripció i matriculació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/.
 
1 de març de 2019

3  

Imatges

ASTRONAUTA

ASTRONAUTA 771

ARTISTA

ARTISTA 782

XEF

XEF 681

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia