Direcció General de Comunicació

El Govern aprova tres decrets relacionats amb les properes eleccions al Consell General d'Aran

Llum verda a tres decrets relacionats amb les properes eleccions al Consell General d'Aran

query_builder   26 març 2019 14:45

event_note Nota de premsa

Llum verda a tres decrets relacionats amb les properes eleccions al Consell General d'Aran


 
·       Ha donat llum verd a la convocatòria d’eleccions, les normes complementàries i la regulació de les subvencions i el control de la comptabilitat electoral
 
El Govern ha aprovat diversos decrets que fan referència a les eleccions al Consell General d’Aran, concretament, la convocatòria d’eleccions a aquesta institució; les normes complementàries a les eleccions; i la regulació de les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en aquestes eleccions.
 
Convocatòria d’eleccions
 
En primer lloc, el Govern ha aprovat el decret de convocatòria d’eleccions al Consell General d’Aran, que tindran lloc el proper 26 de maig, coincidint amb les eleccions municipals.
 
El nombre de consellers o conselleres que s’escolliran per cada terçó és el següent: Pujòlo i Arties e Garòs, dos membres cadascun; Castièro, quatre membres; Marcatosa i Lairissa, un membre cadascun; Quate Lòcs, tres membres.
 
L’elecció dels consellers generals s’ha de fer d’acord amb el que disposa la legislació electoral, entre les candidatures que al terçó corresponent hagin aconseguit més d’un 5% del total de vots vàlids i en aplicació del sistema d’Hondt.
 
El Consell General d’Aran es constituirà  el primer dia laborable després dels quinze dies naturals següents a l’endemà de l’acte de proclamació dels seus membres electes.
 
Normes complementàries a les eleccions
 
Posteriorment a la publicació de la convocatòria d’eleccions, és procedent aprovar les normes complementàries que han de regir aquest procés electoral. En aquest sentit, l’Executiu ha donat llum verd al decret que les estableix.
 
Aquest decret regula aspectes com el cens electoral, que serà aquell que s’hagi tancat l’1 de febrer d’enguany; els representants de les formacions polítiques, que han de ser designats per escrit davant la Junta Electoral Provincial de Lleida, abans del novè dia posterior al de la convocatòria; així com la pròrroga de la competència de les juntes electorals constituïdes amb motiu de les eleccions generals de 28 d’abril de 2019.
 
Pel que fa a les candidatures, estableix que les poden presentar els partits polítics, les federacions i les coalicions de partits legalment registrats, i les agrupacions d’electors avalades amb la firma d’un mínim del 3% del cens electoral del terçó corresponent. També regula l'escrit de presentació de cadascuna, que ha d'expressar clarament la denominació, les sigles i el símbol del partit, federació, coalició o agrupació que la promou, així com el nom i cognoms dels candidats que hi estan inclosos.
 
També queda regulada la durada de la campanya electoral, que serà de 15 dies; els espais gratuïts de propaganda en les emissores de televisió i de ràdio públiques, en les desconnexions en el territori d'Aran, segons els vots obtinguts per cada partit, federació o coalició en les últimes eleccions al Consell General d'Aran; així com els models de paperetes, sobres i documentació electoral, que han de complir les característiques i les condicions d'impressió assenyalades al decret, entre altres aspectes.
 
Control de la comptabilitat electoral
 
En darrer lloc, el Govern ha aprovat el decret que regula les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les properes eleccions al Consell General d'Aran.
 
És l'Administració de la Generalitat, amb càrrec al pressupost del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per al 2019, qui subvenciona les despeses ocasionades als partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb motiu d’aquests comicis, d'acord amb les regles següents:
 
·       291,84 euros per cada conseller electe;
·       0,58 euros per vot aconseguit per cada formació política en les circumscripcions electorals on com a mínim un membre hagi estat proclamat conseller;
·       i 0,23 euros per cada elector d'una circumscripció electoral on la formació política hagi aconseguit un conseller electe, per les despeses originades per la tramesa directa i personal als electors dels sobres i les paperetes electorals, o de propaganda i publicitat electoral, sempre que la formació política hagi presentat llistes en totes les circumscripcions del territori d'Aran.
 
Cap partit polític, federació, coalició o agrupació d'electors podrà superar en aquestes eleccions, per a despeses electorals, el límit que resulti de multiplicar per 0,22 euros el nombre d'habitants de la població de dret de les circumscripcions electorals on presentin candidatures. La quantitat resultant de l'operació anterior pot incrementar-se 1.702,59 euros per cada circumscripció on les formacions polítiques presentin candidatures. En cap cas la subvenció corresponent a cada formació política no pot ultrapassar la xifra de despeses electorals declarades justificades per la Sindicatura de Comptes en l’exercici de la seva funció fiscalitzadora.
 
Com a despeses electorals, s’entén la confecció de sobres i paperetes electorals; la propaganda i la publicitat que promou el vot; el lloguer de locals per celebrar actes de campanya electoral; les remuneracions al personal no permanent que presta els seus serveis a les candidatures; mitjans de transport i despeses de desplaçament dels candidats i del personal al servei de la candidatura; la correspondència i el franqueig; i els interessos dels crèdits rebuts per a la campanya electoral, entre altres.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia