Direcció General de Comunicació

El Govern crea la comissió mixta que distribuirà les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès després que quedés suprimit per llei

El Govern crea la comissió mixta que distribuirà les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès després que quedés suprimit per llei

query_builder   26 març 2019 15:03

event_note Nota de premsa

El Govern crea la comissió mixta que distribuirà les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès després que quedés suprimit per llei


 
·       Aquest acord es pren després de l’entrada en vigor de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, que eliminava el Consell Comarcal del Barcelonès, i davant la necessitat de distribuir les seves competències, activitats i serveis
 
·       La Comissió mixta, adscrita al Departament de la Presidència, està formada per representants de la Generalitat, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, dels municipis de la comarca del Barcelonès i del Consell Comarcal del Barcelonès, entre altres
 
El Govern ha creat la Comissió mixta que proposarà la distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, després de l’entrada en vigor de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, que el va suprimir.
 
En aquest sentit, la proposta que ha d’elaborar la Comissió, adscrita al Departament de la Presidència, ha d’incloure la distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels quals són titulars el Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o dependents, així com el calendari i els procediments per materialitzar els traspassos a favor de l'entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.
 
La proposta que ha d’elaborar la Comissió també contemplarà la distribució del Fons de cooperació local assignat al Consell Comarcal del Barcelonès en l’exercici vigent entre les entitats locals que correspongui per raó dels serveis traspassats, així com les mesures per garantir el manteniment sense interrupció de les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i els seus organismes, entitats i empreses vinculats o dependents.
 
Composició de la Comissió
 
La Comissió està formada per set representants de l'Administració de la Generalitat, concretament, per les persones titulars de la secretaria i direcció general, respectivament, competent en matèria d'Administració local; a més de representants amb rang de secretari general o director general dels departaments competents en les següents matèries: educació; treball, afers socials i famílies; empresa i coneixement; territori i urbanisme; i economia i hisenda.
 
També la integren un representant de cadascun dels municipis que formen part de la comarca del Barcelonès; un representant del Consell Comarcal del Barcelonès; un de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; i els representants dels treballadors del Consell Comarcal del Barcelonès i dels organismes, entitats i empreses vinculats o dependents que assistiran a les reunions amb veu i sense vot quan es tractin temes que els afectin laboralment.
 
La persona titular de la secretaria competent en matèria d'Administració local n’exercirà la presidència.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia