Direcció General de Comunicació

El Govern aprova l'acord marc de cooperació transfronterera amb el Departament dels Pirineus Orientals a França

El Govern aprova l'acord marc de cooperació transfronterera amb el Departament dels Pirineus Orientals a França

query_builder   24 abril 2019 14:11

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'acord marc de cooperació transfronterera amb el Departament dels Pirineus Orientals a França


·       L’acord vol estrènyer els vincles institucionals i promoure accions conjuntes com les que estan portant a terme, com ara la configuració d’un Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer i la creació d'un fons financer de suport als micro-projectes transfronterers
 
·       Per afavorir la cooperació entre les dues entitats es desenvoluparan diverses iniciatives transfrontereres que millorin la vida quotidiana dels ciutadans de l’Espai Català Transfronterer i resolguin els problemes derivats dels efectes-frontera
 
El Govern ha aprovat la subscripció de l’acord marc de cooperació transfronterera entre la Generalitat de Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals, a França, i n’ha autoritzat la signatura. L’acord, que té una durada de quatre anys prorrogables quatre més, vol estrènyer els vincles institucionals i consolidar la col·laboració entre les dues administracions.
 
L’acord també vol promoure accions conjuntes com les que estan portant a terme actualment, com ara la configuració d’un Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer; la creació d'un fons financer de suport als micro-projectes transfronterers; la gestió de projectes de cooperació transfronterera; la realització de nombrosos estudis i guies pràctiques; l’organització d'esdeveniments conjunts; i l’acompanyament comú dels promotors de projectes del territori de l'Espai Català Transfronterer, entre altres.
 
Per afavorir la cooperació entre les dues entitats es desenvoluparan diverses iniciatives transfrontereres que millorin la vida quotidiana dels ciutadans de l’Espai Català Transfronterer i resolguin els problemes derivats dels efectes-frontera. També es potenciaran les relacions institucionals i s’afavoriran els intercanvis de bones pràctiques i els projectes comuns entre els respectius serveis competents.
 
Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals són dos territoris que comparteixen un patrimoni cultural mil·lenari, gaudeixen d’un contínuum territorial i presenten potencials complementarietats econòmiques que impulsen una voluntat compartida de col·laboració. Anteriorment, ambdues administracions havien signat acords els anys 2006, 2010 i 2015.
 
Aquest acord es pren en virtut de l’article 197.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix que la Generalitat de Catalunya ha de promoure la cooperació amb les regions europees amb què comparteix interessos econòmics, socials, ambientals i culturals, i ha d’establir les relacions que corresponguin; i de l’article 195, que determina que en el marc de l’acció exterior de la Generalitat, té la competència per subscriure acords de cooperació en l’àmbit de les seves competències, per a la promoció dels interessos de Catalunya.
 
Seguiment de l’acord
 
Un comitè de pilotatge d'aquest acord, format pels responsables designats per ambdues institucions, es reunirà almenys una vegada l'any per avaluar les accions, validar les propostes de treball i els mitjans necessaris per dur-les a terme.
 
A més, un grup de treball tècnic bilateral es reunirà almenys una vegada al trimestre, per fer el seguiment de les accions en execució i proposar aquelles altres que es consideri convenient de realitzar.
 
El grup de treball bilateral s’encarregarà de vetllar per l’aplicació i el seguiment de l’Acord-marc. Estarà format per part del Departament dels Pirineus Orientals, a través de la Direcció Cooperacions, Fons Europeus i Enginyeria Territorial de la Direcció General adjunta Territoris i Mobilitat; i per part de la Generalitat de Catalunya, a través de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea, i la Delegació Territorial del Govern a Girona.