·       També s’ha acordat la creació de la Comissió Interdepartamental de Coordinació de l’Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l’Associacionisme i el Voluntariat
 
El Govern ha aprovat el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat Horitzó 2021. També ha donat el vistiplau a la creació de la Comissió Interdepartamental de Coordinació de l’Acció Transversal de les Polítiques de Foment de l’Associacionisme i el Voluntariat.
 
L’aprovació d’aquest Pla, amb un escenari temporal fins al 2021, representa una fita important en el marc de les polítiques públiques de Catalunya per a l’impuls i la consolidació d’un teixit associatiu fort, madur, independent i amb capacitat crítica, i per al foment del fenomen del voluntariat. Actualment hi ha a Catalunya més de 1,5 milions de persones vinculades al teixit associatiu i més de 500.000 voluntaris i voluntàries.
 
El Pla es planteja com un full de ruta estratègic de quatre anys de durada i assenyala i prioritza les actuacions a implementar en funció de cinc àmbits d’actuació, 17 programes estratègics i 61 línies de treball. Preveu actuacions en l’àmbit de la sensibilització i la promoció del voluntariat i l’associacionisme; mesures de reconeixement del fenomen associatiu i de l’acció voluntària; actuacions d’impuls de la formació i del coneixement a l’abast de totes les persones vinculades al món de les entitats; mesures de suport per a l’enfortiment de les entitats i accions que estimulen i generen sinergies tot fomentant el treball en xarxa entre els diferents agents del territori, incentivant la seva dimensió comunitària.
 
D’altra banda, per coordinar totes les mesures i polítiques del Pla es crearà una Comissió Interdepartamental, que estarà adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 
El procés d’elaboració d’aquest Pla s’ha dut a terme per mitjà d’un procés de participació transparent, d’ampli abast territorial i sectorial, i amb la col·laboració activa del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.