Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Pla Únic d'Obres i Serveis 2020-2024 dotat amb 250 milions per col·laborar en les inversions del món local

El Govern aprova el Pla Únic d'Obres i Serveis 2020-2024 dotat amb 250 milions per col·laborar en les inversions del món local

query_builder   21 maig 2019 15:58

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla Únic d'Obres i Serveis 2020-2024 dotat amb 250 milions per col·laborar en les inversions del món local


·       El PUOSC és el principal instrument de cooperació econòmica de la Generalitat per portar a terme noves infraestructures, equipaments o serveis de competència municipal
 
·       L’objectiu del Pla és impulsar accions que afavoreixen la generació d’oportunitats i el desenvolupament econòmic al territori
 
·       Es recupera una figura clau pels ajuntaments que no es convocava des del 2012 a causa de la crisi
 
El Govern ha donat llum verda a una nova convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent als anys 2020-2024, dotada amb 250 milions d’euros destinats a cobrir les necessitats inversores del món local. Aquest Pla és el principal instrument de cooperació econòmica per portar a terme obres i serveis de competència municipal.
 
Dels 250 milions d’euros aportats per la Generalitat en aquesta convocatòria, 160 milions es destinen a un programa general d’inversions i els altres 90 milions d’euros serviran per finançar projectes de municipis petits i nuclis de població, entitats municipals descentralitzades i comarques, de fins a 5.000 habitants, en el marc d’una línia de subvencions per a l’acció territorial. En el PUOSC 2020-2024, es preveu que l’aportació de les diputacions serveixi per dotar els plans específics territorials que complementin la línia general d’inversions i la línia de finançament per a municipis petits. En aquest sentit, l’objectiu del Govern és crear complicitats amb els diferents ens territorials, municipals o supramunicipals, per dur a terme polítiques de proximitat de qualitat.
 
El PUOSC està destinat a cobrir la següent tipologia d’actuacions:
 
·       En el programa general d’inversions, hi poden optar la totalitat dels ens locals: 947 ajuntaments, 41 consells comarcals i 65 entitats municipals descentralitzades:
 
a) Les obres de primer establiment i les actuacions destinades a la implantació de serveis públics municipals. A aquest efecte, es considera també primer establiment o implantació de serveis la renovació total d’immobles.
 
b) Les obres de rehabilitació.
 
c) Les obres d’ampliació i millora dels equipaments destinats a la prestació de serveis.
 
d) Les obres derivades d’execució d’infraestructures que repercuteixin a evitar els possibles riscs naturals.
 
e) L’adquisició de béns d’inversió per executar accions de millora en política digital per a l’impuls de l’activitat econòmica.
 
f) Les inversions que comportin una millor gestió i més sostenible dels recursos dels municipis.
 
·       En el programa de municipis petits i nuclis de població menors de 5.000 habitants hi poden optar 737 ajuntaments, 1 consell comarcal i 64 entitats municipals descentralitzades:
 
a) Actuacions destinades a impulsar el reequilibri territorial i la pèrdua poblacional.
 
b) Actuacions de millora d’equipaments municipals destinats a serveis públics.
 
c) Actuacions que formin part d’una estratègia de desenvolupament territorial.
 
d) Actuacions destinades a serveis supramunicipals.
 
Tots els projectes subvencionats han de ser destinats a utilitat pública i són compatibles de poder rebre altres subvencions d’entitats públiques o privades, nacionals o internacionals sempre que no se superi un determinat percentatge relacionat amb la població de l’ens municipal on es realitza el projecte. Si bé en tots els projectes beneficiaris els ens locals hauran de posar un mínim de recursos propis de finançament, en el cas dels municipis més petits s’establiran percentatges superiors de cofinançament per possibilitar l’execució de les infraestructures. Cada ens local podrà presentar fins a cinc sol·licituds de projectes, un màxim de 3 en la línia d’inversió general i un màxim de dos per a la línia destinada a municipis petits. No poden ser subjecte de finançament del PUOSC aquells projectes que ja s’hagin iniciat abans de presentar la sol·licitud, els que han de ser finançats íntegrament per altres fonts de finançament o aquelles despeses derivades de l’expropiació o adquisició de terrenys o béns mobles.
 
El Govern, a través de la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran adscrita al Departament de la Presidència, vol que el PUOSC sigui un dels programes de referència per a les inversions del món local català, especialment dels petits i mitjans municipis, així com també de les comarques. L’objectiu del programa és impulsar accions que permetin als ens locals afavorir la generació d’oportunitats i la creació de sinergies amb els agents de cada territori. Aquestes actuacions aniran destinades a afavorir el desenvolupament econòmic, sempre amb el lideratge dels ens locals i amb un tractament especial pels territoris on hi ha situacions més complexes d’envelliment i/o pèrdua poblacional.
 
Amb aquesta nova convocatòria, el Govern aconsegueix una fita històrica ja que el Govern recupera des de l’última convocatòria 2008-2012 un instrument importantíssim per als ens locals.
 
El PUOSC
 
Catalunya té una distribució territorial i unes necessitats territorials diverses que repercuteixen directament en el conjunt de la població. En el conjunt de Catalunya, els municipis de menys de 5.000 habitants suposen un 78% del total de municipis catalans. Aquesta distribució territorial dels municipis i de la població té una importància cabdal a l’hora d’impulsar les polítiques públiques de desenvolupament dels territoris i resoldre problemes com l’atur, la deslocalització industrial, la necessitat d’atreure noves empreses o la despoblació, entre d’altres.
 
El PUOSC, gestionat per la Generalitat des de 1980, és el principal instrument de cooperació econòmica per realitzar obres i serveis de competència municipal. El PUOSC coordina tots els esforços de les diverses administracions de Catalunya per emmarcar la cooperació econòmica entre administracions adreçada a crear noves infraestructures i nous equipaments als municipis, amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida de la població.
 
Cohesió social i territorial per afavorir el desenvolupament econòmic
 
El Pla de Govern d’aquesta legislatura, aprovat el 25 de setembre de 2018, es marca com un dels objectius la cohesió social i territorial per afavorir el desenvolupament econòmic i la qualitat de vida de les persones arreu del país, que en les polítiques relacionades amb el món local es concreta en l’estratègia marc “Un país d’oportunitats, un país viu”. L’aprovació d’una nova convocatòria del PUOSC així com altres accions, per exemple, la creació de la Comissió interdepartamental per a l’estratègia de dinamització territorial, que el Govern va aprovar fa dues setmanes, s’emmarquen en aquesta estratègia “Un país d’oportunitats, un país viu”, ja que pretén millorar les possibilitats del territori per desenvolupar les seves potencialitats i facilitar les actuacions transversals així com garantir la coordinació necessària de tots els òrgans de la Generalitat.
 
Com a Govern tenim el compromís d’ajudar a generar riquesa als pobles i promoure la inversió des de la proximitat per ser més efectius i que el resultat sigui a curt termini. La inversió efectiva que es fa amb el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya vol generar polítiques que activin la riquesa i oportunitats als municipis, així com també es vol crear un marc de confiança amb els ens locals, reconeixent la feina i el servei del país durant anys complicats per diversos motius com la crisi econòmica, l’aplicació de l’article 155 i la imposició de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia