Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Programa d'activitats del Pla de seguretat viària per al 2019

El Govern aprova el Programa d'activitats del Pla de seguretat viària per al 2019

query_builder   28 maig 2019 14:38

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Programa d'activitats del Pla de seguretat viària per al 2019


 
·       El Programa conté les accions que administracions, institucions i entitats que integren la comissió s’han compromès a dur a terme per treballar per a la millora de la seguretat viària a Catalunya
 
·       L’objectiu general del Programa és reduir un 45% el nombre de víctimes mortals l’any 2019 respecte de l’any 2010
 
El Govern ha aprovat el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2019, el qual va rebre l’informe favorable de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària el passat 15 d’abril. Aquest Programa conté les accions que administracions, institucions i entitats que integren la Comissió s’han compromès a dur a terme per treballar per a la millora de la seguretat viària a Catalunya.
 
El Programa d’activitats concreta les accions previstes per a aquest any en relació amb el Pla de seguretat viària 2017-2019, aprovat el juny de 2017, el qual estableix l’objectiu general de reduir un 45% el nombre de víctimes mortals l’any 2019 respecte de l’any 2010.
 
Les activitats d’aquest Programa s’engloben dins de sis objectius estratègics del Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020:
 
1.     Protegir els usuaris de la mobilitat i controlar eficaçment de les conductes de risc
2.     Impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urbanes i interurbanes) i crear entorns de mobilitat transversals
3.     Involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la mobilitat segura
4.     Disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió de seguretat viària que permetin la consecució de resultats
5.     Facilitar l’aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital
6.     Impulsar la Recerca + desenvolupament + innovació en la seguretat viària
 
Del programa d’enguany, que és un esforç col·lectiu del Servei Català de Trànsit, els altres departaments de la Generalitat, així com de l’Administració local i  les entitats i associacions implicades en la seguretat viària, en destaquen aquestes accions:
 
·       Fer proves d'alcoholèmia aleatòries i l’anàlisi posterior
·       Dur a terme una prova pilot al carril bus-VAO de la C-58 per analitzar la segregació de motocicletes als accessos de les grans ciutats
·       Senyalitzar els revolts perillosos com a mesura de prevenció d’accidents de motoristes
·       Continuar implementant formació avançada per a motoristes (cursos pràctics de la formació 3.0)  així com accions complementàries
·       Analitzar les dades sobre la sinistralitat de la gent gran i estudiar-ne les causes
·       Proposar millores en el procés de renovació del permís de conduir
·       Sensibilitzar els professionals i dissenyar materials per a la seguretat en la mobilitat de les persones grans
·       Fer cursos de seguretat viària a l’entorn laboral adreçats a treballadors de l’Administració
·       Fer formació de formadors de mobilitat segura en línia per al professorat de primària i secundària
·       Instal·lar noves estacions de preses de dades (ETD), majoritàriament fora de l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
·       Estudiar els trams de més concentració d’accidents de la xarxa viària catalana per a la posterior instal·lació de radars de tram
·       Participar en la iniciativa del Catalunya Living-Lab per a la promoció del desenvolupament i la implantació del vehicle autònom a Catalunya
·       Elaborar nous plans locals de seguretat viària i fer-ne el seguiment i l’avaluació
·       Mantenir i millorar el Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT)
·       Realitzar campanyes de sensibilització sobre el perill de les distraccions en la conducció i també sobre una convivència segura entre conductors i ciclistes
 
El Servei Català de Trànsit té les competències de gestió del trànsit i la circulació de vehicles i la seguretat viària a Catalunya i una de les seves funcions és impulsar cada tres anys el Pla de Seguretat Viària amb la fixació d’objectius de reducció de les víctimes. La concreció anual d’aquests plans es realitza a través dels programes d’activitats, els quals han de ser sotmesos a l’informe previ de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i a la posterior aprovació per part del Govern de la Generalitat.
 
En aquest sentit, s’està treballant en la definició dels objectius i continguts generals del Pla de seguretat viària 2020-2022 i fent els treballs preparatoris per definir l'estratègia de seguretat viària catalana per al proper decenni 2021-2030.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia