Empresa i Treball

 Taula Permament del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC)

Integrada per 33 representants, s'ha reunit avui al Palau de la Generalitat sota la presidència de la consellera Àngels Chacón

La Taula Permanent fixa els principals objectius del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement que inclou un nou model de finançament per a la universitat pública

query_builder   20 juny 2019 17:35

event_note Nota de premsa

Integrada per 33 representants, s'ha reunit avui al Palau de la Generalitat sota la presidència de la consellera Àngels Chacón

La Taula Permanent fixa els principals objectius del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement que inclou un nou model de finançament per a la universitat pública

 Taula Permament del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC)
Taula Permament del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC)
  • La consellera Àngels Chacón insisteix que “toca fer un gest de finançament per al sistema d’universitats i recerca”
  • El PN@SC també abordarà la qüestió de la carrera professional a universitats i centres de recerca, així com l’establiment d’incentius de productivitat docent, investigadora i de transferència

  • En el marc del PN@SC es desenvoluparan dues lleis, la de la Ciència i la d’Empreses emergents, tecnologia i disrupció que han de permetre “situar Catalunya com un país líder en innovació”
 

La Taula Permament del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), constituït en el seu òrgan de direcció i coordinació, s’ha reunit avui per acordar i fixar els principals objectius del Pacte, entre els quals s’inclou formular un nou model de finançament de la universitat pública que contempli el finançament estructural, el basal i el competitiu de recerca, així com els preus dels serveis educatius, entre d’altres.
 
En aquest sentit, la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha destacat que tant aquest com altres objectius identificats durant els darrers tres mesos pels set grups de treball que desenvolupen els eixos del PN@SC “donen resposta no únicament als reptes de futur per construir la Catalunya del coneixement sinó també a les necessitats identificades pel sistema d’educació superior, recerca i innovació del nostre país”.
 
Chacón ha insistit que “el finançament no és un aspecte menor” i ha subratllat que “toca fer un gest de finançament per al sistema d’universitats i recerca”. Com a país i com a Govern, “hem de ser conscients de l’emergència de les universitats i també dels centres de recerca”.
 
El PN@SC també abordarà la questió de la carrera professional a les universitats i centres de recerca. Durant les reunions prèvies per concretar els objectius del Pacte, també s’ha determinat la necessitat de definir nivells equivalents per a l’activitat acadèmica i investigadora (predoctorat, en formació, temporal, i estabilització). En l’àmbit dels recursos humans, el document final del PN@SC, també s’ha fixat establir una tipologia d’incentius de productivitat docent, investigadora i de transferència. 
 
Així mateix, en la segona fase del PN@SC, es redactarà la Llei de la ciència de Catalunya (LCC) que, entre altres finalitats, busca definir i consolidar el nostre model de sistema de R+D+I gràcies a situar-lo de manera permanent entre les prioritats polítiques, socials i econòmiques del nostre país per fiançar el seu reconeixement internacional.
 
L’altra llei que desenvolupara el Pacte serà la d’Empreses emergents, tecnologia i disrupció que ha de permetre incrementar la base d’empreses innovadores, augmentar la inversió privada en R+D+I, potenciar els ecosistemes locals d’innovació i les relacions internacionals, així com impulsar la Indústria 4.0 i la transformació digital de les empreses.
 
En definitiva, el PN@SC abordarà tres qüestions clau: la dimensió econòmica i de finançament del sistema de coneixement, el desenvolupament de dues lleis que enforteixen i aportin seguretat al sistema, i l’establiment d’acords a llarg termini en quant al talent. 
 
Així, la consellera Chacón ha subratllat la importància de dotar el país d’eines que “han de contribuir a situar Catalunya com un país líder en innovació”, i ha destacat la importància d’arribar a consensos pel que fa “a la generació, la captació, l’atracció, la retenció i la gestió del talent”.
 
Nova fase del Pacte

Amb l’aprovació avui dels objectius, s’inicia la segona fase del PN@SC que, entre d’altres qüestions, impulsarà la constitució del Consell Consultiu i abordarà una nova sèrie de reunions dels grups de treball per començar a dissenyar actuacions concretesen cadascun dels set eixos del Pacte.
 
A banda del model de finançament, la carrera professional o el desenvolupament de les dues lleis, els diferents grups de treball han establert els següents objectius:
 
1.    Missió i Visió del sistema de coneixement (Grup 1):

En l’àmbit de l’educació superior, els principals objectius tenen a veure amb  l’establiment de mecanismes per garantir l’equitat en l’educació superior; delimitar la responsabilitat pública en l’oferta d’educació superior així com dimensionar la participació d’empreses i institucions públiques i privades en l’educació superior; augmentar la continuïtat formativa entre CFGS i Graus universitaris; i incrementar el nombre de graus amb formació dual.
 
Pel que fa a la recerca es decideix establir objectius de posicionament del sistema català de recerca a Europa i al Món;  fixar la dimensió de la responsabilitat pública en l’activitat de recerca; establir un nou model d’impacte de la producció científica més basat en el nou programa marc de la UE.
 
En transferència i Innovació aquest grup proposa definir i prioritzar els reptes de país en alineació amb l’estratègia Europea d’especialització regional; Identificar i dimensionar els elemenst clau de l’ecosistema d’innovació; i dimensionar les necessitats d’inversió pública.
 
2.    Recursos humans (Grup 2):

A banda de la carrera professional i l’establiment d’una tipologia d’incentius, aquest grup es proposa també redimensionar el Pla Serra Húnter de professorat contractat a les universitats públiques. Pel que fa als programes d’atracció i retenció de talent s’aposta per reforçar el programa ICREA i estendre la consecució del segell Humann Resources Strategy for Researchers a totes les institucions del sistema.
 
3.    Recursos econòmics (Grup 3):

Aquest grup, que ha establert la necessitat de formular un nou model de finançament de la universitat pública, també fixa com a prioritat establir les dimensions econòmiques del sistema universitari, del sistema de recerca, de les estructures de foment de la transferència i la innovació i de les polítiques de suport en cada àmbit. Així mateix, estableix la necessitat d’establir l’estructura del finançament basal d’universitats públiques i centres de recerca.
 
4.    Sistema de recerca (grup 4):

A banda de la prioritat aprovar la Llei de la ciència de Catalunya, aquest grup fixa com a un dels objectius principals millorar els mecanismes de mobilitat del personal investigador. Igualment, recomana un perfeccionament del seguiment de la producció i dels indicadors de recerca i una convergència als estàndards europeus UE-15 de producció i productivitat científica.
 
5.    Sistema de transferència, innovació i emprenedoria (Grup 5):

Aquest grup, que treballa la Llei d’empreses tecnologia i disrupció, té com a principals objectius impulsar la innovació empresarial, millorar l’intercanvi de coneixement entre el sistema educatiu i de recerca i el sistema empresarial i alinear les polítiques d’innovació.
 
Pel que fa a la innovació empresarial, els experts d’aquest grup plantegen assolir un creixement sostingut de les empreses innovadores, incrementar la inversió en R+D+I del sector privat o disposar d’un ecosistema d’empreses emergents tecnològiques referent a nivelll global.
 
En l’apartat referent a l’intercanvi de coneixement es proposa connectar de forma sistemàtica les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics. També es fixa la necessitat de connectar millor els reptes empresarials de futur amb l’oferta educativa, i posar els instruments adients per ajudar a retenir el talent local i incentivar l’atracció de talent internacional.
 
Finalment, en polítiques d’innovació, es planteja alinear les políqiues públiques, incentius i recursos del sistemes de recerca i d’innovació i assegurar que els resultats de la innovació responen als objectius de de desenvolupament sostenible de l’agenda 2030.
 
6.    Grans infraestructures de recerca (Grup 6):
 
El grup 6 proposa definir la tipologia d’infraestructures de recerca necessàries en el futur immediat a partir de les fortaleses del sistema català i establir una estratègia de país d’accés obert a la Ciència (Ciència Oberta).
 
7.    Territori, regions i ciutats (Grup 7):

Aquest grup posa l’accent en la necessitat d’implementar polítiques de desenvolupament regional basades en el coneixement. Entre altres objectius, es proposa identificar elements de les polítiques catalanes de planificació i desenvolupament tenint en compte un equilibri equitatiu al territori, identificant els agents de cada ecosistema i reconeixent les seves pròpies singularitats.
 
Segon reunió de la Taula Permanent

La d’avui és la segona reunió de la Taula Permanent, que està presidida per la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i està integrada per 33 membres, dels quals 15 ho són per càrrec i altres 18 ho són per designació. Aquest òrgan del PN@SC es reuneix com a mínim una vegada cada dos mesos i s’encarrega de fer el seguiment, valorar i complementar els treballs dels grups.
 
Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________
 
§   Twitter  | @empresacat | @coneixementcat
 
 

2  

Imatges

 Taula Permament del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC)

Taula Permament del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) 564

La consellera  Àngels Chacón en  la Taula Permament del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC)

La consellera Àngels Chacón en la Taula Permament del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) 1674