Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Pla Estratègic del Cos d'Agents Rurals 2019-2024, que consolida i potencia l'operativitat del cos

El Govern aprova el Pla Estratègic del Cos d'Agents Rurals 2019-2024, que consolida i potencia l'operativitat del cos

query_builder   16 juliol 2019 14:48

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Pla Estratègic del Cos d'Agents Rurals 2019-2024, que consolida i potencia l'operativitat del cos


 
·       Té l’objectiu d’adaptar el Cos als reptes actuals, dimensionar la plantilla, desplegar les categories professionals i reforçar l’estructura tècnica i administrativa
 
·       En els pròxims cinc anys està previst crear 300 places noves d’agents i 50 places de personal tècnic i administratiu, l’aprovació del Reglament d’Armes i la implementació de noves tecnologies, entre altres mesures
 
 
El Govern ha aprovat el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals 2019-2024 (PECAR), que té per objectiu potenciar el cos i adaptar-lo a les necessitats i reptes actuals, dimensionar la plantilla, desplegar les categories professionals i reforçar l’estructura per tal de consolidar i potenciar l’operativitat del Cos per continuar prestant un servei de qualitat. Entre les mesures que s’implementaran en els pròxims cinc anys hi ha la creació de 300 places noves d’efectius del Cos d’Agents Rurals (CAR), del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. També es projecta un increment de 50 places de personal tècnic i administratiu, l’aprovació del Reglament d’Armes, de la Carta de Serveis i del Decret de Segona Activitat, el desenvolupament del Pla de Carrera, la implantació de noves tecnologies com ara els drons o les tablets, així com la renovació del parc de vehicles i embarcacions, entre altres.
 
En el Pla estratègic, la Direcció General dels Agents Rurals (DGAR) ha fet una anàlisi a fons sobre la situació del Cos d’Agents Rurals (CAR), identificant i analitzant tant les seves fortaleses, com també les mancances actuals, futures i previsibles a curt termini per plantejar solucions amb un horitzó de cinc anys. Entre les mancances que es treballa per revertir hi ha el dimensionament insuficient del Cos. Cal tenir en compte que les mesures de contenció de la despesa dels últims anys ha fet que el nombre d’agents hagi passat de 527 a 496 i que l’última convocatòria de places es va fer el 2009 amb la incorporació només de 30 agents. La manca de convocatòries, a més, ha provocat un envelliment progressiu del col·lectiu i actualment la mitjana d’edat és de gairebé 50 anys. El PECAR també té entre els seus objectius aconseguir una estructura organitzativa més forta desplegant totes les categories professionals i grups funcionals del Cos i reforçar l’estructura tècnica i administrativa, i també revertir-ne el deteriorament de la flota de vehicles.
 
Per això, el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals 2019-2024 proposa una sèrie d’actuacions que han de potenciar-lo i adaptar-lo a les actuals, dimensionar la plantilla, desplegar les categories professionals i reforçar l’estructura. En concret, es preveu treballar amb les següents línies estratègiques:
 
-        Adequació del dimensionament als reptes actuals i desplegament de l’estructura de comandament. Preveu un increment de 300 efectius operatius, que permetrà dimensionar el Cos a les necessitats actuals i poder desplegar les diferents categories professionals (agents majors, oficials, sotsinspector/ores i inspectors/ores), els grups de suport (aeri, marítim, de muntanya i de fauna i flora) i els grups especials (caní, de captura d’animals, de col·laboració amb l’Administració de justícia, de verins i antifurtivisme, i de cremes controlades). També preveu finalitzar el desenvolupament del Pla de Carrera en què actualment s’està treballant.  
-        Estructuració del model organitzatiu i de gestió dels serveis. És una altra de les línies principals, que preveu la creació de 50 places per tal d’estructurar la Direcció General i reforçar tant l’estructura tècnica i administrativa, com les sales de comunicacions, que permetran donar el suport necessari als agents en l’exercici de les seves funcions.
-        L’adaptació del nivell de servei a les necessitats actuals. Amb l’aprovació d’una carta dels serveis que presta el Cos, que inclogui els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat en la seva prestació, així com els diferents mecanismes que han de permetre la participació dels ciutadans per millorar les prestacions. També es preveu intensificar les campanyes operatives que du a terme el CAR, reforçar la presència i vigilància als espais naturals protegits, el control i vigilància de la pesca i la circulació motoritzada, així com acabar de consolidar el programa d’educació i sensibilització ambiental (eduCAR). 
-        Millora de l’eficiència dels processos i procediments de treball. Seguint la tasca iniciada en aquests anys, es preveu una revisió i millora dels diferents procediments normalitzats de treball, a fi de millorar la qualitat dels serveis i reforçar la seguretat de les actuacions.
-        Potenciació de la formació i la gestió del coneixement. La formació és, ha estat i continuarà sent un dels grans valors del Cos d’Agents Rurals, per la qual cosa el Pla preveu reforçar-la potenciant la unitat de formació, que permetrà, a més, gestionar més adequadament l’enorme coneixement adquirit després de tants i tants anys de servei.
-        Adequació dels recursos materials a les noves necessitats. Preveu la renovació dels vehicles de propietat de què disposa el Cos, amb l’objectiu de tenir tota la flota de vehicles de rènting, amb el consegüent estalvi econòmic en el manteniment i les reparacions. També preveu la incorporació de noves tecnologies dins l’operativa del CAR, com ara drons o tablets o de la signatura electrònica, i finalitzar el desplegament de les dependències territorials i l’adaptació de les ja existents al dimensionament i funcionalitats futures.   
-        Adaptació de la normativa. Preveu l’aprovació del Reglament d’Armes amb el qual es pretén dotar i regular l’ús de les armes per part dels agents rurals, així com les mesures de seguretat necessàries, tant la regulació de la situació administrativa especial de segona activitat per a aquells agents que tinguin disminuïdes les seves facultats psíquiques o físiques necessàries per a l’exercici de les seves funcions bàsiques, com la implementació d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes dins el CAR i eliminar qualsevol discriminació per raó de sexe, com la modificació del decret d’uniformitat per adequar i modernitzar l’uniforme i l’equipament a les noves tasques assumides i el desenvolupament de nous materials.
-        Reforç de la visibilitat i la capacitat de comunicació. Un altre dels objectius és millorar la imatge i consolidar la identitat corporativa, així com  consolidar les campanyes d’informació i conscienciació que du a terme el Cos, com ara les de la sega, de prevenció d’incendis, de protecció d’animals de companyia, de franges d’autoprotecció o de control d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris, potenciant l’ús de les xarxes socials i creant una oficina pròpia de comunicació.  
 
Aquestes línies estratègies tenen l’objectiu de consolidar i potenciar l’operativitat del Cos per continuar prestant un servei de qualitat, amb el 2024 com a horitzó, i les línies principals del qual són: l’adequació del dimensionament als reptes actuals, el desplegament de l’estructura de comandament i l’estructuració del model organitzatiu i de gestió dels serveis.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia