Direcció General de Comunicació

Modificació llei audiovisual

Llum verda a la memòria preliminar per modificar la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

query_builder   23 juliol 2019 14:40

event_note Nota de premsa

Llum verda a la memòria preliminar per modificar la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

·       La modificació de la Llei respon a la necessitat d’adaptar la norma a diversos canvis en l’entorn legislatiu català, espanyol i europeu
 
El Govern ha aprovat la Memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de la comunicació audiovisual de Catalunya, per tal d’adaptar-la a la situació actual del món de la comunicació audiovisual , i de manera especial aplicar la transposició de la Directiva europea (UE) 2018/1808, de 14 de novembre de 2018.
 
La Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya és el marc regulador general del sector audiovisual de Catalunya i la seva aprovació, l’any 2005, va suposar un important avenç cap a l’actualització i la coherència del model audiovisual establert a Catalunya. Tanmateix, en el temps transcorregut des de la seva aprovació s’han produït diversos canvis en l’entorn legislatiu català, espanyol i europeu que obliguen a revisar el contingut d’aquesta disposició.
 
En concret són tres els aspectes que cal modificar:
 
1.     S’ha d’actualitzar el marc jurídic aplicable actualment als serveis de comunicació audiovisual catalans, per tal d’introduir-hi els canvis que són conseqüència de l’aplicació de la Directiva 2010/13/UE, modificada per la Directiva (UE) 2018/1808, tot això dins del marc establert per la normativa bàsica de l’Estat.
2.     S’ha de modificar el règim de control, inspecció i sanció de l’activitat audiovisual sense títol habilitant. L’experiència en l’aplicació de les disposicions fins ara vigents, ha denotat la necessitat de millorar les actuacions de policia o d’intervenció que efectuen les administracions públiques per a la salvaguarda de l’espai català de comunicació audiovisual. Cal tenir en compte que la prestació de serveis de comunicació audiovisual sense disposar de títol habilitant distorsiona el mercat i constitueix una competència deslleial per als prestadors titulars de llicència, guanyada mitjançant concurs.
3.     S’ha d’actualitzar la regulació dels serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre per adaptar-la a la normativa bàsica estatal. Per fer-ho possible, caldrà definir aquests serveis, determinar-ne els règims d’intervenció; regularitzar serveis ja existents; obrir un procés d’informació pública per conèixer el nombre i la identitat dels serveis i crear un òrgan de participació ciutadana i de consulta. 
 
 
La memòria preveu un període de consulta entre el 24 de juliol i el 6 de setembre amb l’objectiu de conèixer la millor manera de dur a terme aquestes modificacions comptant amb l’opinió dels professionals i les entitats del sector.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia