Direcció General de Comunicació

El Govern recupera i impulsa la definició d'una política fiscal corporativa de la Generalitat

El Govern recupera i impulsa la definició d'una política fiscal corporativa de la Generalitat

query_builder   1 agost 2019 15:12

event_note Nota de premsa

El Govern recupera i impulsa la definició d'una política fiscal corporativa de la Generalitat


 
·       L’objectiu és dissenyar un model de gestió i un protocol d’actuació per al conjunt del sector públic que anticipi el risc fiscal i redueixi la inseguretat jurídica en l’aplicació dels tributs
 
·       La voluntat és que aquest model de política fiscal corporativa s’acabi de definir el segon trimestre del 2020 i en una segona fase implementar-lo, amb mesures concretes per reduir litigis i ineficiències
 
·       Amb aquesta iniciativa es recupera la filosofia de l’anomenada ‘tramitadora’, suspesa el 18 de desembre del 2017 per l’aplicació de l’article 155 
 
El Govern ha acordat encarregar a la Secretaria d’Hisenda la definició d’un model de política fiscal corporativa de la Generalitat. Amb aquesta iniciativa, l’administració catalana vol recuperar l’essència del pla de centralització dels pagaments dels tributs de titularitat estatal (IRPF, IVA i Impost de Societats) l’anomenada ‘tramitadora’. El Govern va aprovar aquest projecte el 25 d’abril del 2017, però el BOE el va deixar sense efecte el 18 de desembre del mateix any, amb l’aplicació de l’article 155 per part del Govern espanyol.  
 
Actualment, no existeix un protocol d’actuació homogeni de les entitats del sector públic català pel que fa a les seves obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Això suposa una sèrie d’ineficiències que el Govern vol corregir amb aquest encàrrec a la Secretaria d’Hisenda, que preveu no només recobrar la filosofia de la ‘tramitadora’ sinó ampliar-lo i reforçar-lo,  amb un procediment i un enfocament diferent. La prioritat passa ara per definir  l’estratègia de la política fiscal corporativa de la Generalitat, que comportarà, entre d’altres, la definició d’una política de control i gestió de riscos fiscals, d’una estratègia fiscal (model de bones pràctiques, protocols d’actuacions homogenis, etc.), d’un model de governança i de l’establiment d’una cartera de serveis tributaris). En una segona fase s’implementarà i es decidiran mesures concretes per reduir litigis, evitar duplicitats i ineficiències i reduir la inseguretat jurídica en la gestió en matèria fiscal. La voluntat és que aquesta estratègia de política fiscal s’acabi de definir el segon trimestre del 2020.   
 
L’objectiu de definir un model de política fiscal corporativa és triple: en primer lloc, dissenyar un protocol d’actuació únic, homogeni, integral i coordinat en matèria fiscal que inclogui el conjunt d’ens i organismes que conformen el seu sector públic i que actualment sumen un total de 182 entitats. En segon lloc,  definir un model de gestió de riscos fiscals, que permetrà al Govern anticipar-se a possibles litigis, evitar duplicitats i ineficiències en la gestió dels assumptes fiscals, i reduir la inseguretat jurídica en l’aplicació del sistema tributari. I en tercer lloc, prestar a totes les entitats que configuren el sector públic de la Generalitat serveis tributaris com ara d’assessoria, formació, coordinació de suport tecnològic i de tramitació i assessorament operatiu.
 
Gràcies a aquesta política fiscal corporativa, la Generalitat disposarà d’una visió global de la fiscalitat del sector públic. Això li permetrà guanyar en eficiència i estalviar costos, perquè els organismes i entitats es podran beneficiar de l’homogeneïtzació de procediments i sistemes de gestió unificats, assessorament fiscal i altres serveis, així com de la compra i provisió centralitzada de productes de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).
 
També es generaran economies d’escala, fomentant la coordinació, homogeneïtzació de criteris, protocols, instruments i la gestió del coneixement en matèria fiscal. Finalment, aquesta política incrementarà la transparència en matèria fiscal i en el foment del compliment cooperatiu.
 
El màxim retorn social dels recursos
Amb l’acord de Govern, es dona compliment a una de les mesures del Pla de Govern de la XII legislatura que estableix “buscar el màxim retorn social als recursos públics a favor de la ciutadania” i “la implantació d’una política fiscal corporativa per racionalitzar i optimitzar el pagament d’impostos per part del sector públic a Catalunya”.
 
Aquesta política s’emmarca en la línia de les tendències actuals de les grans corporacions públiques i les grans empreses d’arreu del món en matèria de bon govern corporatiu i bones pràctiques tributàries, que treballen per realitzar una gestió eficaç del seu risc tributari i proporcionar una major seguretat jurídica a les seves corporacions.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia