Direcció General de Comunicació

treball

El Govern destina prop de 152 milions d'euros als ajuntaments i altres entitats locals per promoure ocupació

query_builder   25 maig 2010 14:08

event_note Nota de premsa

El Govern destina prop de 152 milions d'euros als ajuntaments i altres entitats locals per promoure ocupació

  • Les accions de contractació, assessorament i orientació beneficiaran durant el 2010 al voltant de 48.000 persones en situació d’atur
  • Aquesta iniciativa també permetrà impulsar programes de promoció econòmica i desenvolupament local que generaran ocupació
 
El Govern ha aprovat avui destinar 151.800.000 euros als ajuntaments i altres entitats locals perquè portin a terme projectes i accions per a la contractació, assessorament i orientació professional de persones en situació d’atur, així com per impulsar programes de promoció econòmica, desenvolupament local i prospecció empresarial que ajudin a fomentar l’ocupació. Els prop de 152 milions d’euros engloben actuacions per a aquest any en curs (2010) i per al 2011.
 
Enguany, amb un pressupost de gairebé 76 milions d’euros per al 2010, les accions de contractació, assessorament i orientació podran beneficiar al voltant de 48.000 persones en situació d’atur, ja sigui mitjançant plans d’ocupació o amb itineraris personals d’inserció laboral en el marc de la Xarxa d’Orientació de Catalunya.
 
En concret, el Departament de Treball, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, atorgarà els ajuts econòmics a les entitats locals que presentin projectes i accions que incideixin en les següents línies estratègiques:
 
  • Millora de l’ocupabilitat de les persones amb dificultats especials per trobar una feina i aconseguir una inserció de qualitat al mercat de treball.
  • Assessorament i orientació professional a les persones que necessiten un acompanyament intensiu i amb especial incidència en les situacions d’atur de llarga durada.
 
 
  • Desenvolupament econòmic territorial amb la finalitat de crear ocupació i donar suport a les petites i mitjanes empreses locals.
 
 
Programes d’assessorament i orientació professional: Xarxa d’Orientació de Catalunya
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya disposa d’un servei universal d’orientació per a les persones desocupades amb l’objectiu de facilitar una orientació professional per augmentar les possibilitats de trobar una feina. El servei d’orientació es fa a través de les Oficines de Treball.
 
En aquesta línia, el Servei d’Ocupació de Catalunya concerta amb ajuntaments i altres entitats locals i amb entitats sense ànim de lucre uns serveis d’orientació amb l’objectiu de donar una assistència més personalitzada i intensiva a les persones que per les característiques del sector o l’ofici d’on provenen o per característiques pròpies requereixen un seguiment específic.
 
Els dos nivells d’intervenció –el de les Oficines de Treball i el de les entitats concertades- conformen la Xarxa d’Orientació de Catalunya, que és la suma del conjunt d’administracions públiques i entitats que treballen amb una única metodologia i compromís per ajudar les persones en atur a la recerca activa de feina.
 
Enguany al voltant de 40.000 persones desocupades es podran beneficiar dels itineraris personals d’inserció (IPI) impartits per les entitats locals i entitats sense afany de lucre en un dels 240 dispositius de la Xarxa d’Orientació de Catalunya existents al territori.
 
Els itineraris personals d'inserció (IPI) consisteixen en un assessorament individual a les persones en atur que es realitza durant diverses sessions de treball que tenen com a objectiu: orientar correctament el perfil professional a les ofertes de feina existents; detectar mancances formatives a ser completades; ensenyar tècniques i eines per aconseguir una feina posant en valor les capacitats i competències de cada persona; i, en definitiva, acompanyar individualment a les persones en el seu procés actiu de recerca de feina.
 
Les persones en situació d’atur susceptibles d’accedir a un itinerari personal d’inserció de la mà de les entitats locals, hauran d’acudir, en primer lloc, a una de les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, on un orientador/a professional de la Generalitat de Catalunya determinarà les actuacions, el perfil competencial bàsic, i garantirà el seguiment personalitzat al llarg de la participació en el programa.
 
Programes de promoció de l’ocupació: Plans d’Ocupació
 
En compliment del compromís de la Generalitat de Catalunya per a aquest any 2010, prop de 7.200 persones en situació d’atur es beneficiaran enguany de Plans d’Ocupació, amb contractes de sis mesos de durada. A aquests cal sumar-n’hi 1.000 més en col·laboració amb les entitats sense ànim de lucre. Aquests Plans d’Ocupació se sumen a la contractació de més de 13.200 persones en atur mitjançant els Plans Extraordinaris d’Ocupació Local que el Govern ha promogut aquest any 2010.
 
Els projectes de Plans d’Ocupació que rebran els ajuts econòmics del Govern seran els dels sectors del medi ambient, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), dinamització i cohesió comunitària, i serveis relacionats amb la rehabilitació d’espais públics, entre d’altres.
 
Com a exemples dels projectes, hi ha l’ecoeficiència i l’estalvi energètic, la promoció de les energies renovables, la instal·lació de sistemes d’energia renovable i la neteja de boscos (Medi Ambient); l’ eliminació de barreres arquitectòniques; l’alfabetització digital, les xarxes telemàtiques, la digitalització de documents (TIC); el foment de la convivència ciutadana, l’atenció a persones en risc d’exclusió social (dinamització i cohesió comunitària); o la prevenció i l’atenció a la violència de gènere.
 
Les persones beneficiàries dels Plans d’Ocupació, que rebran formació transversal o professionalitzadora per incrementar la possibilitat d’inserció laboral, seran les que estiguin en situació d’atur, inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya, que no cobrin la prestació i/o subsidi d’atur o els manqui un mes per exhaurir-la.
 
A més, tindran caràcter preferent les persones que compleixin els anteriors requisits i es trobin en col·lectius específics com, per exemple, joves de fins a 30 anys, treballadors/es discapacitats, persones en risc d’exclusió social, o treballadors/es autònoms en situació d’atur sense dret a subsidi o ajut.
 
Programes de Desenvolupament Local
 
Els objectius del Govern amb els Programes de Desenvolupament Local són atreure la creació d’empreses, fomentar l’activitat econòmica, impulsar el desenvolupament de sectors estratègics per al municipi i promoure la captació de noves activitats econòmiques, entre altres.
 
Per aconseguir aquests objectius, el Departament de Treball, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, atorgarà suport econòmic a les entitats locals que presentin les sol·licituds per a dos tipus d’actuacions.
 
La primera és la contractació d’una persona Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL). Aquest any 2010, 50 agents se sumaran als 517 que ja treballen a les entitats locals catalanes.
 
Les funcions principals dels AODL són dinamitzar, promoure i executar accions de promoció econòmica en el seu territori d’actuació que contribueixin al creixement econòmic i a la creació d’ocupació; la prospecció de les necessitats formatives de les empreses i sectors així com les oportunitats de nous llocs de treball al territori.
 
La segona és el suport a les entitats locals proporcionant-los eines que els permetin analitzar les potencialitats de desenvolupament, diagnosticar el territori, planificar estratègies, implementar programes i projectes en benefici de l’activitat econòmica i d’ocupació del territori.
`