Direcció General de Comunicació

El Govern modifica l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

El Govern modifica l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

query_builder   29 octubre 2019 14:13

event_note Nota de premsa

El Govern modifica l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

 

  • Aquest tribut var ser aprovat pel Parlament el 2017 amb la Llei del canvi climàtic, com una mesura per lluitar contra la situació d’emergència climàtica que viu el planeta
  • El text del projecte de llei aprovat avui, introdueix algunes novetats com que l’impost el començaran a liquidar el 2020 cotxes i furgonetes, i al 2021 s’hi afegiran les motocicletes
  • L’impost té caràcter finalista i la seva recaptació es destinarà íntegrament a nodrir el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural

El Govern ha aprovat el projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, que introdueix algunes modificacions en l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. Aquest tribut, que va ser aprovat pel Parlament l’agost del 2017, té com a objecte gravar les emissions de CO2 de cotxes, furgonetes i motocicles per l’efecte hivernacle que produeixen en l’atmosfera i la seva repercussió en l’escalfament global del planeta.

L’impost s’emmarca en l’agenda 2030 aprovada pel Govern català i està en línia amb les recomanacions del FMI, l’OCDE o la Comissió Europea, que coincideixen a apostar per la fiscalitat verda com una eina imprescindible davant la crisi ambiental i d’emergència climàtica. Altres països europeus com Finlàndia, Suïssa, Bèlgica, França, Suècia, Alemanya o Irlanda també disposen de figures tributàries que tenen en compte les emissions de CO2 dels vehicles.

Amb caràcter finalista, el cent per cent de la recaptació d’aquest tribut es destinarà a nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons del patrimoni natural i la biodiversitat.

El Fons climàtic servirà per dur a terme actuacions davant l’emergència climàtica en l’àmbit de l’adaptació i la mitigació, com ara l’impuls i bonificació en l’adquisició de vehicles nets, la millora del transport públic i la mobilitat sostenible, el foment de les energies renovables, i els habitatges energèticament eficients. Les actuacions concretes s’acordaran en el marc de la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic que es reuneix periòdicament.

Els imports que corresponen al Fons pel medi natural i biodiversitat serviran per dotar de finançament les accions recollides a l’Estratègia catalana pel patrimoni natural i biodiversitat i per a donar resposta al dèficit de finançament de les polítiques de gestió del medi natural a Catalunya. Entre les accions a finançar hi ha la gestió activa i adaptativa del Sistema d’espais naturals protegits de Catalunya i més concretament dels Parcs Naturals i el Parc Nacional; millorar la conservació de les espècies autòctones, els ecosistemes i la geodiversitat, millorar la connectivitat ecològica i la infraestructura verda, promoure la recerca i el coneixement o enfortir la gestió preventiva i evitar la pèrdua neta de biodiversitat.

El període de pagament es fixa entre l’1 i el 20 de novembre

Entre les novetats que incorpora el projecte de llei aprovat avui pel Govern destaquen per exemple, un canvi en la data de meritació de l’impost, que passa de l’1 de gener, com s’establia a la Llei 16/2017 de l’1 d’agost, a 31 de desembre. També es fixa el període de pagament entre l’1 i el 20 de novembre de l’any següent de la meritació. El nou text legislatiu també preveu una bonificació en quota del 2% per a la domiciliació del pagament. Aquest tipus de benefici fiscal ja existeix en altres tributs periòdics, com l’impost de circulació. Això suposa per al contribuent una reducció de càrregues administratives i per a l’Administració una rebaixa en les despeses de gestió.

Un altre dels aspectes rellevants que inclou el text és la fórmula per calcular les emissions de CO2 d’aquells vehicles que, per la seva antiguitat, no disposen de dades oficials. Aquest càlcul es farà a partir d’una fórmula dissenyada pel Barcelona Supercomputing Center i té en compte tota una sèrie de variables tècniques com ara: el combustible, la cilindrada, la potència del motor, el pes, o l’antiguitat del vehicle, entre d’altres.

Tarifes aplicables:

Finalment, s’unifiquen en un mateix text legislatiu les tarifes aplicables per a l’any 2019 –que abonaran turismes i vehicles lleugers i les del 2020, quan també tributaran les motocicletes.

 

Tarifes aplicables per a l’any 2019:


Vehicles de la categoria M1 (cotxes)

 

Emissions oficials de CO2

Tipus marginal (€/g CO2/Km)

Fins a 120g/km

0,00

Més de 120g/km i fins a 140 g/km

0,55

Més de 140g/km i fins a 160g/km

0,65

Més de 160g/km i fins a 200g/km

0,80

Més de 200g/km

1,1

 

Vehicles categoria N1 (furgonetes)

 

Emissions oficials de CO2

Tipus marginal (€/g CO2/Km)

Fins a 160g/km

0,00

Més de 160g/km

0,30

 

Tarifes aplicables per a l’any 2020:

Vehicles de la categoria M1 (cotxes) i categories L3e, L4e, L5e, L6e i L7e (motos)

 

Emissions oficials de CO2

Tipus marginal (€/g CO2/Km)

Fins a 95g/km

0,00

Més de 95 g/km i fins a 120 g/km

0,70

Més de 120g/km i fins a 140 g/km

0,85

Més de 140g/km i fins a 160g/km

1,00

Més de 160g/km i fins a 200g/km

1,20

Més de 200g/km

1,40


Vehicles categoria N1 (furgonetes)

Emissions oficials de CO2

Tipus marginal (€/g CO2/Km)

Fins a 140g/km

0,00

Més de 140g/km

0,70

Una recaptació potencial estimada de 150 milions d’euros anuals 

D’acord amb la memòria econòmica que acompanya el projecte de Llei, la previsió de recaptació potencial estimada és de 150 milions d’euros anuals. Aquesta quantitat es correspon, segons càlculs de la Secretaria d’Hisenda, amb un exercici durant el qual el tribut estigui plenament implementat, és a dir, quan el liquidin els turismes, els comercials lleugers i les motocicletes. Segons dades de la Dirección General de Tráfico (DGT), l’impost afectarà  a un total de 4,1  milions de vehicles: 3,6 milions de turismes i furgonetes i 500.000 motos.

El projecte de llei aprovat avui pel Govern conté un article únic amb dotze apartats, una disposició final, una de derogatòria i una de final, i es presentarà a Parlament per a la seva corresponent tramitació i aprovació, amb l’objectiu que entri en vigor abans del 31 de desembre d’enguany.

`