Direcció General de Comunicació

La Generalitat i el Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya impulsen accions per fomentar una publicitat amb perspectiva de gènere

La Generalitat i el Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya impulsen accions per fomentar una publicitat amb perspectiva de gènere 

query_builder   11 desembre 2019 12:52

event_note Nota de premsa

La Generalitat i el Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya impulsen accions per fomentar una publicitat amb perspectiva de gènere 

La Generalitat i el Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya impulsen accions per fomentar una publicitat amb perspectiva de gènere
  • La directora de l’Agència Catalana de Consum (ACC), Beth Abad; la directora de l’Institut Català de les Dones (ICD), Núria Ramon, i la degana del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, Rosa Romà, han signat avui un conveni per fomentar entre els i les professionals del sector de la publicitat la realització de campanyes igualitàries i amb defensa dels drets de les persones consumidores
  • L’acord preveu accions de formació, assessorament i divulgació, així com la implementació d’actuacions per sensibilitzar, prevenir i lluitar contra el sexisme en els mitjans de comunicació i en el consum
  • En el marc del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022, també l’ACC i l’ICD han llançat, coincidint amb el Nadal, la campanya “Reflexiona sobre #ElPaperDelRegal”, per fomentar la compra de joguines segures, lliures de violència i de continguts que puguin crear addicció.

La Generalitat, a través de l’Agència Catalana de Consum (ACC) i l’Institut Català de les Dones (ICD), i el Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, impulsen accions per fomentar la publicitat amb perspectiva de gènere.

La directora de l’ACC, Beth Abad; la directora de l’ICD, Núria Ramon, i la degana del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, Rosa Romà, han signat avui un conveni marc de col·laboració amb l’objectiu que els i les professionals que realitzen activitat publicitària portin a terme les corresponents campanyes publicitàries des d’un punt de vista de perspectiva de gènere, de manera que s’eviti qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere i es superin els estereotips sexistes, tot tenint en compte la defensa dels drets de les persones consumidores.

L’acord contempla accions de formació, assessorament i divulgació, així com la implementació d’actuacions per sensibilitzar, prevenir i lluitar contra el sexisme en els mitjans de comunicació i en el consum, tal i com recull el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022, aprovat per Acord de Govern de 9 de juliol de 2019.

En aquest sentit, l’acord recull les següents línies d’actuació:

  • Fer divulgació del Codi d’Ètica Professional del Col·legi així com de qualsevol altre Codi de conducta que es pugui aprovar relacionat amb la matèria d’aquest conveni i, també, de les Recomanacions per a una publicitat igualitària realitzades per l'Institut, el Col·legi i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
  • Estendre en matèria de publicitat i perspectiva de gènere l’espai virtual d’assessorament del Col·legi a les persones col·legiades.
  • Programar cursos de formació específica sobre publicitat i perspectiva de gènere adreçats a les persones col·legiades.
  • Col·laborar en la concreció i implementació de les actuacions incloses en el objectiu estratègic 5.2 “Sensibilitzar, prevenir i lluitar contra el sexisme en els mitjans de comunicació i en el consum” en el marc del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 2019-2022, aprovat per Acord de Govern de 9 de juliol de 2019.

Per part de la Generalitat, l’ACC i l’ICD facilitaran el personal necessari per dur a terme les actuacions en matèria de publicitat i perspectiva de gènere. Així mateix, entre d’altres accions, col·laboraran de forma coordinada amb el Col·legi en l’atenció de consultes relacionades amb en drets de les persones consumidores i perspectiva de gènere.

De la seva banda, entre d’altres actuacions el Col·legi incorporarà i farà publicitat en el seu portal web, dintre dels apartats específics corresponents com l’Espai Virtual d’Assessorament a persones col·legiades, del Codi d’Ètica Professional, dels codis de conducta específics que es puguin adoptar en matèria de publicitat i consum amb perspectiva de gènere i dels documents relacionats amb aquest tema. I alhora, es compromet a mantenir la perspectiva de gènere com a criteri d’actuació i a promoure que la publicitat desenvolupada per les persones membres es faci d’acord amb els principis de suficiència, objectivitat, veracitat i autenticitat, sense induir a l’error ni generar falses expectatives en les persones consumidores i usuàries.

Campanya “Reflexiona sobre # ElPaperDelRegal”

Per donar compliment a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, l’ACC i l l’ICD també han posat en marxa la campanya “Reflexiona sobre #ElPaperDelRegal”. Coincidint amb el Nadal, han endegat aquesta iniciativa conjunta que té com a finalitat fomentar la conscienciació per a una compra de joguines segures, lliures de violència i de continguts que puguin crear addicció, i alhora sensibilitzar sobre la importància de la transmissió de valors igualitaris als infants a través del joc i les joguines.

La campanya que es difondrà fins el proper 15 de desembre, contempla anuncis en mitjans impresos, diaris digitals i, sobretot, l’edició i distribució de 56.000 cartells a botigues d’arreu de Catalunya.

Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________

 

1  

Imatges

Foto de l'acte

Foto de l'acte 788