Direcció General de Comunicació

El Govern rep l'estudi sobre el càlcul del salari mínim català de referència 

El Govern rep l'estudi sobre el càlcul del salari mínim català de referència 

query_builder   17 desembre 2019 13:59

event_note Nota de premsa

El Govern rep l'estudi sobre el càlcul del salari mínim català de referència 

  • D’acord amb l’Informe presentat al Consell de Relacions Laborals, el salari mínim català de referència (SMR) hauria d’arribar als 1.239 euros mensuals
  • El càlcul s’ajusta a les recomanacions europees d’elevar l’SMR fins al 60% del salari mitjà

El Govern ha rebut el resultat de l’estudi sobre el càlcul del salari mínim català de referència (SMR) que es va presentar el passat dijous al ple del Consell de Relacions Laborals. D’acord amb aquest estudi, un salari mínim català digne i ajustat a la realitat socioeconòmica del territori hauria d’arribar als 1.239 euros mensuals.

Aquest càlcul, elaborat pel Govern, s’ha fet a partir de les directrius i recomanacions del Parlament Europeu, el Comitè Europeu de les Regions i el Parlament de Catalunya. Segons aquestes recomanacions, l’SMR hauria de representar, com a mínim, el 60% de la mitjana salarial de Catalunya. Aplicant aquest criteri, el salari mínim català mensual (per un treball a jornada completa) seria de 1.239,5 euros (17.353 anuals amb 14 pagues).

D’aquesta manera la Generalitat dona compliment al seu compromís, adquirit a través d’un acord de Govern, d’impulsar l’estimació de l’SMR català i la seva incidència potencial. L’objectiu és doble: d’una banda, avançar cap a un salari més just i coherent amb el cost de la vida que té per a un ciutadà de Catalunya; i, de l’altra, corregir els desequilibris que existeixen actualment entre territoris amb nivells de renda molt dispars que fa que en aquells llocs on el nivell de preus és superior _com és el cas de Catalunya_ aquesta remuneració mínima sigui insuficient per garantir un nivell de vida digne.

 

L’Informe es pot consultar en el següent enllaç: http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/salari-minim/salari-minim-referencia-catala.pdf

`