Territori

10 milions d'euros en ajuts a ens locals per a projectes pilot de compra pública d'innovació per a la recollida selectiva de residus

· Els ajuts provenen del Programa Operatiu d'Inversió en Creixement i Ocupació del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

query_builder   18 desembre 2019 19:55

event_note Nota de premsa

10 milions d'euros en ajuts a ens locals per a projectes pilot de compra pública d'innovació per a la recollida selectiva de residus

· Els ajuts provenen del Programa Operatiu d'Inversió en Creixement i Ocupació del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat la convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per a la concessió de subvencions destinades als ens locals per executar projectes pilot de compra pública d’innovació en l’àmbit del servei públic de gestió de residus municipals, específicament en el servei de recollida selectiva. Aquesta convocatòria, que té un import màxim global de 10 milions d’euros, es finançarà a través del Programa Operatiu d’Inversió en Creixement i Ocupació FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) de Catalunya 2014-20, amb una taxa de cofinançament de la despesa del 50%.

L’actuació s’emmarca en l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). L'objectiu principal del Programa de compra pública d'innovació de la RIS3CAT és la millora dels serveis públics mitjançant l'adopció de solucions innovadores més eficients a l'hora de donar resposta als reptes actuals de la societat.

Una perspectiva circular

El pressupost es repartirà en diferents línies, en funció de la població dels municipis. Per als projectes pilot amb actuacions en localitats amb població inferior a 20.000 habitants, s’hi destinaran 800.000 euros. 1.200.000 euros seran per als d’entre 20.000 i 50.000 habitants,  els d’entre 50.000 i menys de  100.000 habitants es repartiran 2 milions d’euros i els de més de 100.000 habitants tenen assignats 5 milions d’euros. Una última partida, d’un milió d’euros, serà per a municipis turístics de més de 20.000 habitants amb una població estacional superior al 120 % de la població censada.

Aquests ajuts són un instrument a l'abast dels ens locals per desenvolupar una estratègia de gestió eficaç, mitjançant la compra pública d'innovació, del servei de recollida selectiva dels residus municipals des d'una perspectiva d'economia circular. El disseny, la implementació i el monitoratge d'aquests projectes ha de facilitar la prevenció dels residus i permetre millorar la seva captació, qualitat i valorització efectiva, en particular la valorització material des de la perspectiva d'economia circular i baixa en carboni, així com reforçar la participació de cadascun dels agents en el cicle i millorar el seu comportament ambiental, de manera exigent i compromesa amb la sostenibilitat i amb l'estalvi de recursos naturals.

Fomentant la innovació

L'actuació dels ens locals ha d'anar adreçada a l'obtenció d'un canvi de tendència en la recollida, amb la finalitat d'avançar cap a un model personalitzat i de corresponsabilització. Per assolir aquest canvi de tendència, es preveu la introducció de sistemes innovadors de recollida mitjançant contractes que fomentin la innovació i estimulin la implementació de noves solucions tecnològiques o de servei. Per aquest motiu, els projectes han d'incorporar elements innovadors, establir objectius de prevenció i recollida selectiva i les actuacions per assolir-los, incorporar sistemes de pagament per generació, de manera que qui produeixi els residus pagui més com pitjor sigui el seu comportament vers la prevenció i la recollida selectiva.

Els projectes han d'abastar la ciutadania, els comerços i els serveis, així com els altres residus assimilables a municipals, de l'àmbit territorial des de l'inici del projecte (han de preveure un període d'intercanvi d'opinions amb els productors dels residus municipals i assimilables) i durant tot el projecte, mitjançant l'establiment d'un canal de comunicació obert i bidireccional amb qui generi els residus municipals, que fomenti la cocreació. Així mateix, els projectes han d'incloure la recollida de la fracció orgànica, establir sistemes transparents dels resultats i dels costos i incorporar elements de compra verda i responsable