Educació

Fotografia

Educació dona orientacions als serveis educatius per al tercer trimestre

query_builder   9 abril 2020 16:00

event_note Nota de premsa

Educació dona orientacions als serveis educatius per al tercer trimestre

  • S’estableixen criteris de priorització, com ara l’atenció a l’alumnat i les seves famílies, el suport als centres i al professorat, la formació o la coordinació amb les xarxes territorials

 

  • Els serveis educatius, a través dels seus referents, tenen coneixement de l’alumnat al qual fan seguiment i de les seves famílies. Aquest coneixement ha de permetre atendre especialment situacions de vulnerabilitat

 

  • Cal prioritzar el suport emocional davant d’una crisi que impacta en l’alumnat i famílies ja sigui per malaltia, dol o pèrdua de feina
Fotografia

El Departament d’Educació ha establert unes orientacions per als serveis educatius de cara al tercer trimestre del curs actual, que a causa del tancament de centres pel COVID-19, tindrà unes circumstàncies excepcionals. Davant d’aquesta situació, cal prioritzar l’acompanyament i l’assessorament als centres, al professorat, a l’alumnat i a les famílies.

 

En aquest marc, s’ha de posar a disposició de la comunitat educativa les actuacions que facilitin la personalització de l’aprenentatge en un context d’equitat, qualitat i accessibilitat per a tot l’alumnat i, especialment, per a aquell més vulnerable i amb més necessitats educatives. Els serveis educatius, a través dels seus referents, tenen coneixement de l’alumnat al qual fan seguiment i de les seves famílies. Aquest coneixement ha de permetre atendre especialment situacions de vulnerabilitat, discapacitat i altres necessitats educatives especials.

 

De fet, la crisi actual està provocant en les famílies impactes diferents –com ara malaltia, dol, pèrdua de feina- i, en aquest context cal prioritzar les estratègies de suport emocional, fent especial atenció a l’alumnat i les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat social.

 

És per aquest motiu que s’estableixen les actuacions que els serveis educatius hauran de prioritzar. Els serveis educatius són equips multidisciplinaris que donen suport i assessorament a professorat i alumnat. Inclou, entre d’altres, els centres de recursos pedagògics, els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), els equips d'assessorament en llengua i cohesió social, el centre de recursos per a deficients visuals i auditius, i els camps d’aprenentatge.

 

Atenció a l’alumnat i les famílies

 

L’atenció a l’alumnat i les seves famílies és un dels factors clau. Per això, els serveis educatius hauran de detectar i canalitzar les necessitats derivades de la situació actual de l’alumnat i les famílies, amb el suport dels tutors i de les comissions d’atenció a la diversitat. També col·laboraran en l’atenció del benestar emocional de l’alumnat evitant el seu aïllament, i en la mesura del possible facilitaran recursos específics per a les famílies i els centres en relació amb la gestió de la situació de confinament.

 

Els equips d’assessorament psicopedagògics (EAP), a més, podran facilitar via telemàtica un document acreditatiu per a aquells alumnes diagnosticats amb el trastorn de l’espectre autista o de dificultats per a la regulació de la conducta perquè pugui sortir de casa acompanyat d’un familiar seguint les normatives establertes.

 

Per a l’alumnat amb discapacitat, els serveis educatius hauran de garantir-ne l’atenció i el seguiment, replantejant, si cal, els objectius pedagògics previstos i garantint l’accessibilitat amb l’ús d'eines i recursos digitals per accedir i compartir la informació (seguiment de l’equipament necessari, així com del programari específic, les subtitulacions, etc.).

 

Suport al professorat i als centres

 

El document estableix que els serveis hauran de definir les vies d’accés i de comunicació amb els centres i la comunitat educativa mentre perduri la situació de confinament. Al mateix temps, caldrà que puguin detectar les noves necessitats sorgides per l’excepcionalitat del moment i canalitzar-les cap als equips directius. També es determina l’acompanyament especial als mestres d’atenció domiciliària i als professionals dels centres d’educació especial (CEE), amb vista a les dificultats i oportunitats afegides en què es troba, en aquests moments, el seu alumnat. Pel que fa a les consultes dels tutors d'aula d'acollida, els hi facilitaran eines i materials per a l'alumnat.

 

Al mateix temps, assessorarà en l’ús de les tecnologies digitals, i en recursos didàctics i propostes pedagògiques, amb l’objectiu d’acompanyar el professorat en la personalització del procés d’aprenentatge a través de l’aprenentatge virtual per garantir l’equitat, la qualitat i l’accessibilitat a tot l’alumnat i, sobretot, a aquell més vulnerable i amb més necessitats educatives.

 

A més, el document contempla que es continuï amb la formació planificada ja sigui en activitats telemàtiques (mantenint-les i garantint-ne el desenvolupament), o en semi-presencials i presencials, on caldrà facilitar entorns virtuals per acollir les activitats i donar continuïtat a la formació.

 

Finalment, Educació fixa criteris per al tancament del curs actual i la preparació del curs que ve. Així, entre d’altres aspectes, cal consensuar les necessitats i la priorització d’actuacions, planificar l’assessorament als centres que s’iniciaran amb nous recursos d’educació inclusiva, i orientar els tutors de les aules d’acollida sobre la recollida d’informació telemàtica dels alumnes que hi han assistit.

 

 

9 d’abril de 2020

1  

Fitxers adjunts

Document de criteris

Document de criteris
PDF | 150

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia